Rødt merke med to hender som tar i hverandre. 1. mai merke med teksten Trygghet i felleskap.

1. mai 2023

Trygghet i fellesskap

Gratulerer med dagen!

1. mai er dagen for rake rygger, stolthet og framtidstro.

Og, det er en dag for takknemlighet overfor dem som brøytet vei i et samfunn med enorme forskjeller – i makt, økonomi og muligheter.

Skritt for skitt har arbeiderbevegelsen skapt og preget fortellingen om Norge. Et land med små forskjeller. Store muligheter. Og sterke fellesskap.

Denne fortellingen er ikke over. Verdiene vi kjemper for – frihet, likhet og solidaritet – oppnår vi ikke en gang for alle.

Noen dager etter at samfunnet åpnet opp etter den største pandemien siden spanskesyken, ble en annen dør slått igjen: Freden i Europa. Russland gikk til full skala angrepskrig mot Ukraina.

Hver dag mister mødre og fedre sine barn. Og barn mister sin mamma og sin pappa. Uskyldige medmennesker blir drept. Millioner drives på flukt fra hjemmene sine.

Norge er ikke uberørt, nordmenn er ikke uberørt, vi gir vår støtte til en frihetskamp.

Et samlet politisk Norge står nå bak Nansen-programmet – vårt eget program for humanitær, militær og sivil hjelp til Ukraina.

Programmet er på 75 milliarder kroner. Men det viktigste, sa president Zelenskyj til meg, er varigheten av programmet på fem år. Den viser at vi står ved Ukrainas kamp – over tid.

Deres kamp også er vår kamp.

Krig er alltid en tragedie. For alle som rammes og mister livet, boligen eller sine kjære. Det er også en tragedie med ringvirkninger. Alle kan føle konsekvensene av krigen i sitt hverdagsliv her i Norge.

Vi opplever vi den største energikrisen siden 19 70-tallet, den høyeste prisveksten siden 1980-tallet og et rentenivå vi ikke har sett siden finanskrisen. Det er vanskeligere å få endene til å møtes.

Spørsmålet vi må stille, er hvordan vi best kan møte denne tiden.

Er det ved å utfordre norsk NATO-medlemskap og våpenstøtten til Ukraina?

Er det ved å kutte i velferden for å finansiere skattekutt til de som har mest fra før?

Er det gjennom mer innleie, midlertidige jobber og deltid i arbeidslivet?

Vårt svar er nei.

Vi svarer ja til noe helt annet, en annen vei:

Vi sier ja til NATO-medlemskapet og norske bidrag til alles sikkerhet i alliansen – en for alle, alle for en.

Vi sier ja til trygg styring – til å motvirke prisstigningen, til å kompensere for høye strømpriser, til å bremse renteoppgangen.

Viktigst av alt: Vi sier ja til arbeid til alle.

Og her er nyhetene gode: Over 100 000 flere har kommet i jobb i Norge det siste året, de fleste i små og mellomstore bedrifter. Og flere skal det bli: «Skape og dele», det er en rettesnor for vår politikk.

Når vi får flere i jobb, kan vi også bygge ut velferden.

Det er vår regjering som øker reisefradraget for pendlere. Borteboerstipendet og utstyrsstipendet i videregående opplæring. Studiestøtten for studenter.

Det er vår regjering som reduserer barnehageprisen, prisen for å gå til tannlege – og gjør skolefritidsordningen gratis.

Vi setter også en ny standard for hva slags arbeidsliv vi skal ha i Norge:

Vi styrker retten til heltidsarbeid.

Strammer inn på adgangen til å bruke innleie fremfor å ansette direkte.

Dobler fagforeningsfradraget.

Innfører pensjonsopptjening fra første krone.

Fjerner den generelle adgangen til midlertidig ansettelse.

Rydder opp i flere bransjer – som byggebransjen, drosjenæringen og stopper oppsplitting og privatisering av jernbanen.

Og vi setter nå i gang ungdomsgarantien, der de 100 000 under 30 år som ikke er i arbeid eller utdanning, skal få hjelp til å komme i aktivitet.

For knapt noe er viktigere: Å gi alle som kan jobbe mulighet til å jobbe.

Men ikke alle kan jobbe, også dem skal vi ta godt vare på med sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og pensjon.

Det skal de som trenger det ta imot med god samvittighet, for velferdsstaten er ikke til pynt – den er der for å brukes.

I stedet for å fortsette høyreregjeringens usosiale kutt, skroter vi karensåret for arbeidsavklaringspenger.

Gjeninnfører ferietillegget på dagpenger.

Øker barnetrygden til enslige, bostøtten og sosialhjelpssatsene.

Gir mer til minstepensjonister og uføre på minstesats.

Og vi regulerer pensjonene til våre eldste som gjør at vi senere i mai vil se den største veksten vi har opplevd i noe trygdeoppgjør – i hvert fall i alle de årene jeg har vært i politikken.

Arbeiderbevegelsen har aldri sviktet i krisetid.

Som da massearbeidsledigheten herjet på 30-tallet, og da Norge lå i ruiner etter andre verdenskrig, var det arbeiderbevegelsens ideer og verdier som viste vei.

Vi bygget landet sammen, skapte arbeidsplasser sammen, utviklet velferdsstaten sammen, med fellesskap og solidaritet som fundament.

1. mai minner oss på betydningen av arbeiderbevegelsens ideer og verdier: Frihet, solidaritet og like muligheter.

I tidligere kriser er det disse ideene, disse verdiene, som har pekt framover mot et bedre Norge og en bedre verden. Slik er det også denne gangen.

Gratulerer med dagen!

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!