1. mai 2022

Frihet - demokrati - solidaritet

I fjor på denne dagen lovet vi hverandre å jobbe for en ny og mer rettferdig kurs for Norge. Nå er det arbeidsfolks tur, sa vi. I år kan vi feire at vi er i gang.

Vi gir vanlige folk mer makt over livene sine.

Vi styrker retten til hel, fast stilling.

Vi fjerner den generelle adgangen til midlertidighet i lovverket, og vi utvikler en Norgesmodell for et seriøst arbeidsliv.

Vi har startet arbeidet med en ny modell for AAP, og fra 1. januar i år får arbeidsfolk pensjon fra første krone.

Sammen forandrer vi Norge. Sammen kan vi gjøre forskjellene mellom folk mindre, ta hele landet i bruk og kutte utslipp og skape jobber.

Årets markering av 1. mai skjer mot et alvorlig bakteppe. Det er krig i Europa.

Vårt eget naboland har angrepet et annet naboland. Titusenvis av liv har allerede gått tapt. Millioner er på flukt. Det begås umenneskelige handlinger rettet mot forsvarsløse sivile. Vi fordømmer Putins angrepskrig på det kraftigste.

I dag er vårt klare budskap: Vi skal aldri la de totalitære kreftene vinne over frihet, demokrati og solidaritet. Vi skal stå samlet i solidaritet med det ukrainske folk. Og vi skal stå samlet i solidaritet med alle verdens folk som lever i krig og under totalitære regimer.

Norge er et land med en liten økonomi, tett sammenvevd med andre land. Vi kommer ikke unna det som skjer rundt oss. Krigen påvirker blant annet prisen på korn i hele verden. En internasjonal matvarekrise er ikke lenger bare et scenario. Det er en realitet. Bygningsmaterialer, frakt og transport av varer blir også dyrere. Dette skjer over hele verden.

Da er det viktig at politikken prioriterer det viktigste først, og at vi fører en ansvarlig politikk. Trygg økonomisk styring er avgjørende for å sikre at økte priser og større usikkerhet ikke rammer vanlige folk i Norge hardest.

Vi må finne løsninger sammen, fellesskapet må stille opp og vi må bruke de store pengene på de store oppgavene. Nå er det ikke tid for store skattekutt. Oppgavene til fellesskapet har aldri vært større. Vi må prioritere helsetjenesten, eldreomsorgen, skolene og barnehagene, ikke skattekutt til de som har mest fra før.

Den beste beredskapen vi kan ha for de krevende tidene vi har foran oss er trygt arbeid til alle, muligheter for unge, en velferdsstat som er der når du trenger det – uavhengig av hvor du bor og størrelsen på lommeboka, og en rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber.

Arbeiderbevegelsen er til for vanlige folk. Vi skal bekjempe det som begrenser vanlige folks mulighet til å leve frie, selvstendige liv – i frie, selvstendige stater.

Hver eneste dag skal vi kjempe for frihet, demokrati og solidaritet.

Ha en god 1. mai!

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!