Jonas Gahr Støre på talerstolen på Aps landsstyremøte

– De store oppgavene løser vi best sammen

Jonas Gahr Støres landsstyretale

Kjernen i det sosialdemokratiske prosjektet handler om å løse de store oppgavene sammen. Derfor går Arbeiderpartiet til valg på en sterkere velferdsstat, trygt arbeid til alle og en rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber. Det er hovedbudskapet til partileder Jonas Gahr Støre når han taler til landsstyret tirsdag 15. september. Støre viser til behovet for sosialdemokratiske løsninger i møte med både økende ulikhet, mange utenfor arbeidsmarkedet og klimakrisen. Mot slutten av september presenterer Arbeiderpartiet forslaget til partiprogram for neste stortingsperiode. Programkomiteen er ledet av Støre og han forteller at nettopp løftene om trygt arbeid til alle, en sterkere velferdsstat og en rettferdig klimapolitikk som skaper jobber, blir sentralt i programmet.

Velferdsstaten må styrkes, ikke sentraliseres og privatiseres

– Velferdsstaten har ikke kommet av seg selv, men er kjempet fram gjennom generasjoner. Nå ser vi at regjeringen går inn for kutt, splitting og privatisering på område etter område. Det tror vi ikke er beste måte å ruste oss for framtida. Vi vil at alle skal ha lik tilgang til trygge velferdstjenester, uavhengig av adresse og størrelse på lommebok. Vi mener at fagfolkene som jobber i offentlig sektor; enten det er snakk om helsepersonell, politi, lærere eller andre, skal ha tid og tillit til å gjøre jobben de er satt til. Vi tror det er best for folk i møte med velferdsstaten, sier Støre.Han nevner styrking av sykehus, tillitsreform i offentlig sektor og desentralisering av flere tilbud som noen eksempler på hvordan velferdsstaten skal styrkes.

Behov for aktiv næringspolitikk. Staten må stille opp og stille krav

Et annet tema som får stor oppmerksomhet under Støres tale, er behovet for en mer kraftfull politikk for å skape flere arbeidsplasser og få flere i arbeid. Arbeiderpartiet vil satse på kompetanse, arbeidsmarkedstiltak og en mer aktiv næringspolitikk.– Vi trenger å skape hundretusenvis av jobber, og vi trenger en kraftig omstilling for å nå våre klimamål. Norge har muligheter for å få til begge deler. Men i dag går utviklingen for tregt. Regjeringens tro på at markedene vil ordne på egen hånd, tror ikke vi på. Eller at det er kutt i formuesskatten som er den rette medisinen. Vi vil ha en aktiv stat som går inn på lag med arbeidsfolk og bedrifter og bidrar til å skape ny klimaindustri, sier Støre.Han sier at en aktiv næringspolitikk også er det som skal til for å sikre arbeidsplasser i hele landet til kommende generasjoner.– En stat som stiller opp og våger å bære risiko, har også mulighet til å stille krav. Arbeiderpartiet vil stille krav til både til ringvirkninger og verdiskaping, og vi vil stille klimakrav. Det er avgjørende for å sikre arbeidsplasser i distriktene og sørge for at verdiene blir igjen der ressursene hentes ut, sier Støre.

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!