Viktige gjennomslag for unge

Her er noe av det Arbeiderpartiet har sikret i regjering.

 • Ungdomsgarantien: 1. juli ble det innført en ny ungdomsgaranti i NAV. Den skal sikre god og tett oppfølging av unge mellom 16 og 30 år, slik at alle unge som trenger det får hjelp til å fullføre utdanning og komme i arbeid.
 • Økt barnetrygd: 1.juli ga vi barnetrygden et betydelig løft på 200 kroner i måneden for barn over 6 år. Sammenlignet med fjorårets satser betyr det 3000 kroner mer i året. Slik får barnefamiliene bedre råd, og gapet mellom små og store barn reduseres. Det er høyeste sats siden 2010 – også når man tar hensyn til prisveksten.
 • Gratis kjernetid i SFO: 1.august innfører vi 12 timer gratis kjernetid for alle 2.klassinger i SFO, slik vi allerede har fått på plass for landets 1.klassinger. Familiene sparer i gjennomsnitt 20 000 kroner på dette. Når flere kan delta i SFO, blir det lettere å få tidsklemma til å gå opp.
To jenter som smiler og holder rundt hverandre.
 • Billigere barnehage: 270 000 barn går hver dag i norske barnehager. Vi reduserer nå maksprisen i en tid der mange kostnader øker, og økonomien blir trangere. Maksprisen på barnehage senkes til 2000 kroner måneden fra 1. august 2024. En barnefamilie med to barn vil kunne spare nesten 23 000 kroner hvert år sammenlignet med 2021. Og har du tre barn i barnehagen samtidig, blir det tredje barnet gratis.
 • Billigere tannhelse for unge: Vi har gjort tannhelsetjenesten billigere for unge, og det er nå 75% rabatt for alle unge mellom 19 og 24 år.
 • Stor økning i studiestøtten: Vi øker studiestøtten for studieåret 2023–24 med 9 020 kroner. Dette er den største økningen på 15 år, og er viktig for å sikre lik mulighet for å ta høyere utdanning.
 • Flere studentboliger: Boutgifter er studentenes største utgift. Regjeringen har som mål å bygge 3000 studentboliger i året, og Arbeiderpartiet var første parti som programfestet det målet i 2013. I 2023 er det gitt midler til 1650 nye studentboliger.
 • Ambisiøs klimapolitikk: Vi skal nå klimamålene våre. Vi vil bytte ut fossil energi med fornybar energi og energisparing. Vi er i gang med havvindeventyret, gjør det enklere å bygge solcellepanel og gjør forurensing dyrere – som hjelper industri og næringsliv til å kutte utslipp.
Mørkt hav og bølger
 • Flere læreplasser og et tryggere arbeidsliv: Vi har innført Norgesmodellen, og stiller nå krav om lærlinger i offentlige oppdrag. Norgesmodellen er viktig for å fremme det trygge og seriøse arbeidslivet og bevare den norske arbeidslivsmodellen – det vinner unge arbeidstakere på.
 • Pensjon fra første krone: Pensjon fra første krone ble innført fra 1. januar 2022, og betyr at alle over 13 år nå får opptjening fra den første kronen de tjener. 160.000 yngre arbeidstakere, og folk i stillinger under 20 prosent får nå for første gang opptjent tjenestepensjon.
 • Gratis prevensjon: Vi sikrer at hormonell prevensjon skal tilbys gratis for alle under 20 år – uavhengig av hvor i landet man bor. Prevensjonen skal gis av lege eller helsesykepleier.
 • Forby konverteringsterapi: Vi skal forby konverteringsterapi, fordi det er en uakseptabel innblanding i folks seksuelle orientering og kjønnsidentitet.
 • Styrke psykisk helse: Vi har laget en forpliktende plan på 3 milliarder kroner, for å sikre at alle som trenger hjelp skal få det. Vi skal bygge ut lavterskeltilbudet i alle kommuner, øke antall sengeplasser i psykiatrien og satse mer på unges psykiske helse. 
 • Rett til å fullføre videregående skole: Ny opplæringslov gir alle en fullføringsrett på videregående opplæring, rett til å bytte utdanningsprogram hvis de ombestemmer seg og mulighet til å ta flere fagbrev. Samtidig lovfester vi at alle elever med fravær skal følges opp.
Ung mann med caps ser inn i kameraet og smiler. Til høyre i bildet er et åpent panser.
 • Mer fritidsaktiviteter: Vi har styrka bevilgningene for å inkludere barn og unge i fritidsaktiviteter, og sammen med kommunene lagd «fritidskasser» for å sikre at familier som sliter økonomisk får hjelp til kontingent og deltagelse. I tillegg har vi gitt full momskompensasjon til frivilligheten, slik at de kan gi et mer inkluderende tilbud.
 • Styrket BUA/utstyrssentraler: Vi har økt midlene til BUA og andre utstyrssentraler, slik at flere kan få låne idretts- og fritidsutstyr – helt gratis. Det gjør at unge kan delta på flere aktiviteter.
 • Brillestøtte: Vi har styrket støtteordninger for barn som trenger briller.
 • Mindre markedsføringspress rettet mot unge: Vi har gjort at reklame med retusjerte bilder tydelig må merkes slik at det kommer frem. Vi gjør det ulovlig å markedsføre usunn mat rettet mot unge.
 • Bostøtte: Flere med dårlig økonomi får bostøtte. Vi gir midlertidig bostøtte som følge av høye strømpriser, for eksempel til enslige med barn, eller unge enslige som er uføre.
 • Boligkjøp for unge: Vi vil rydde opp og forenkle lovverket slik at flere unge kan leie bolig som de kan kjøpe når de har nok egenkapital. Vi har også gjort det enklere for unge med trygg inntekt å kjøpe sin første bolig ved å justere «stresstesten» i utlånsforskriften.
 • Økt borteboerstipend: Borteboerstipendet for elever som må bo hjemmefra på VGS øker med 829 kroner i måneden, fra 5 848 kroner i måneden i undervisningsåret 2023–24 til 6 677 kroner i undervisningsåret 2024-25. Det er andre gang vi øker borteboerstipendet.
 • Økt utstyrsstipend: Regjeringen vil styrke utstyrsstipendet til videregående elever med 40 millioner kroner for skoleåret 2024-2025. Det innebærer at alle satsene øker med om lag 10 prosent, og vil gjøre at elever med utgifter til utstyr får en bedre økonomi.
 • Bedre fraværsregler: Vi vil stille tydelige krav til oppmøte og tilstedeværelse, men erstatte høyresidens fraværsgrense med et nytt reglement for nærvær som er mindre rigid og byråkratisk, mer rettferdig for elevene og som bidrar til at flere elever fullfører opplæringen.
 • Bedre oppfølging av lærlinger: Vi har en økt satsing på fullføring og kvalifisering i videregående opplæring, med 330 millioner kroner i 2023-budsjettet. Det innebærer blant annet mer penger til å styrke arbeidet med flere læreplasser i fylkene.

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!