Jonas Gahr Støre gir en rose til en kvinne

Trygghet, muligheter og fellesskap

Vi får til mer sammen enn hver for oss

Historien om landet vårt er en fortelling om hva vi får til i fellesskap. Sammen skaper vi et samfunn med rettferdighet og små forskjeller. Gode barnehager og skoler, trygg og verdig eldreomsorg og et godt helsetilbud er viktige oppgaver som det offentlige skal løse. Det er vår felles trygghet. Vi skal gjøre det vi kan for å dempe prisveksten og hindre at rentene øker mer enn nødvendig.

Vi skal skape jobber og kutte utslipp

For Arbeiderpartiet er arbeid til alle jobb nummer én. Det er gjennom arbeid vi legger grunnlaget for velferden, og det er gjennom en aktiv næringspolitikk vi skaper jobber og kutter utslipp.

Vi vil at alle eldre skal kunne leve trygge og aktive liv

Da trengs gode aktivitetstilbud, trygg omsorg og god helsehjelp. Vi skal legge til rette for aktive eldre, som kan bo trygt hjemme så lenge de ønsker, og som får sykehjemsplass eller omsorgsbolig når de trenger det.

Vi tenker større om de minste

En god oppvekst varer hele livet. Gode barnehager gir mer fellesskap, utjevner forskjeller og kan være avgjørende for at det enkelte barn får en god barndom. Vi vil redusere maksprisen i barnehagen, og få flere barn inn i SFO. Flere kvalifiserte lærere med mer tid til den enkelte elev er nøkkelen til mer praktisk læring og tidlig innsats i skolen. Vi skal gi alle barn tett og tidlig oppfølging, slik at de lærer å lese, skrive og regne.

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!