To jenter som smiler mot hverandre

Statsbudsjettet 2024

Et budsjett for å trygge folks økonomi og Norge i en urolig tid.

Vår viktigste jobb er trygg og ansvarlig økonomisk styring. 

Mange merker høyere priser og renter i hverdagen. Nå er det viktig å sikre gode velferdstjenester for alle i Norge. Vi skal stille opp for dem som trenger det mest. Vi skal bidra til trygghet for alle og muligheter for folk og bedrifter over hele landet. Vi skal ivareta grønn omstilling og nå klimamålene våre. I en urolig verden må vi prioritere trygghet og beredskap. Vi må bidra til å få ned prisveksten, og sikre at folk har en jobb å gå til. Arbeidsledigheten er lav, det er rekordmange i jobb, og prisveksten vil trolig gå ned neste år. Vi er på riktig vei.

Med krig i Europa, et rekordhøyt antall flyktninger og høy prisvekst er det nødvendig å øke utgiftene på mange områder. 

Budsjettet for 2024 gir trygghet og muligheter for folk og bedrifter i hele Norge. Vi skal fortsatt:

  • Holde folk i jobb, skape nye jobber og sikre at det skal lønne seg å jobbe.
  • Sikre grunnleggende og god velferd i barnehagen, skolen, helsetjenesten, eldreomsorgen og andre viktige tjenester.
  • Stille opp for dem som rammes hardest av den høye prisstigningen.
  • Prioritere tryggheten og beredskapen i Norge i en urolig tid.
  • Stille opp for Ukraina og mennesker på flukt og bidra til stabilitet og trygghet i Europa.  
  • Vi må også ivareta grønn omstilling og nå klimamålene våre.

Disse utgiftsøkningene klarer vi å dekke innenfor ansvarlige økonomiske rammer. Prisstigningen må ned og vi må sikre at folk har en jobb å gå til. Slik sikrer vi en tryggere økonomisk hverdag for alle

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!