To jenter som smiler mot hverandre

Statsbudsjettet 2024

Et ansvarlig budsjett som bidrar til å trygge folks økonomi i ei urolig tid.

Regjeringen har blitt enige med SV om en budsjettavtale. Med denne enigheten er det landet et budsjett som er trygt og ansvarlig i møte med ei krevende tid med økte priser og renter.

Hovedprioriteringene fra det framlagte budsjettet ligger fast. Disse er å:

  • holde folk i jobb, skape nye jobber og sikre at det skal lønne seg å jobbe
  • sikre grunnleggende og god velferd i barnehagen, skolen, helsetjenesten, eldreomsorgen og andre viktige tjenester
  • stille opp for dem som rammes hardest av den høye prisstigningen
  • prioritere tryggheten og beredskapen i Norge i ei urolig tid
  • stille opp for Ukraina og mennesker på flukt og bidra til stabilitet og trygghet i Europa
  • ivareta grønn omstilling og nå klimamålene

Dette er et trygt og ansvarlig budsjett som tar Norge gjennom den krevende tida vi står i. Budsjettet skal bidra til å få ned prisveksten som rammer folk så hardt, samtidig som det er en rekke grep som skal bidra til å gjøre hverdagsøkonomien lettere for folk i hele Norge

Barnehageprisen blir redusert med 1000 kroner for alle landets barnefamilier, samtidig som de reduseres med 1500 kroner i de mest desentraliserte kommunene. Dette kommer i tillegg til gratis barnehage i Nord-Troms og Finnmark som regjeringen gjennomførte i år. Endringene kommer fra 1. august 2024. I tillegg til dette halveres maksprisen på FOT-rutene fra 1. april 2024, noe som vil gjøre flytilbudet billigere i nord og langs kysten.

Vi er enige om et statsbudsjett som sikrer trygghet i folks hverdag, bidrar til å få kontroll på prisstigningen, og holder sysselsettingen høy og ledigheten lav. I dag stiller et flertall på Stortinget seg bak gode fellesskapsløsninger samtidig som vi sikrer en ansvarlig pengebruk, sier Tonje Brenna, nestleder i Arbeiderpartiet og arbeids- og inkluderingsminister.

Regjeringen har vært opptatt av å redusere skatter og avgifter for vanlige folk, og budsjettenigheten følger opp dette løftet. Skatte- og avgiftsnivået reduseres totalt med 4,5 mrd. kroner i 2024 etter enigheten. Regjeringen har også vært opptatt av forutsigbarhet for norsk næringsliv og norske bedrifter. Formueskatten reduseres med 0,4 mrd. kroner, og rammevilkårene står fast uten at noen skatter økes. 

Enigheten med SV sikrer at de største grepene står fast, samtidig som det gjøres endringer som forsterker en del grep som hjelper vanlige folk og de som trenger det mest i ei urolig tid. SFO blir billigere, barnetrygden øker, studiestøtten forsterkes, og det blir billigere tannhelse for de eldste. Samtidig styrkes budsjettets klimaprofil. 

Vi tar ansvar for å utvikle Norge i en trygg, rettferdig og bærekraftig retning. Vi går inn i 2024 med et løft for universelle velferdsordninger som kommer hver og en av oss til gode, og som bygger opp under målet om at så mange som mulig er i jobb. Med denne enigheten styrer vi trygt til en grønnere økonomi som kutter utslipp, skaper jobber og gir fellesskapet inntekter som Norge kan bygges videre på i årene som kommer, sier Tonje Brenna, som er nestleder i Arbeiderpartiet og arbeids- og inkluderingsminister.

De viktigste endringene i budsjettet etter endelig avtale mellom Ap, Sp og SV: 

- Barnetrygden for barn over 6 år økes med 2400 kroner i året (1,9 mrd. kroner)

- Innføre gratis halvdagsplass på SFO for tredje trinn (880 mill. kroner)

- Økt studiestøtte på 10 prosent fra 1. august 2024. (277 mill. kroner)

- Rekrutteringstilskudd til Helse Nord (200 mill. kroner)

- Økt satsing på grønn omstilling (Forskjellige satsinger på omtrent 4 mrd. kroner)

- Økt satsing på frivillig skogvern. (449 mill. kroner)

- Klima og skogsatsing under UD. (1 mrd. kroner)

- Økt låneramme i Husbanken på 5 mrd. kroner. 

Nedenfor er en tabell med hvilke endringer i budsjettet enigheten med SV utgjør, samt et dokument med såkalte verbaler, hva som skal behandles videre og saker det skal jobbes med fremover.

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!