Familie på toppen av et fjell

Statsbudsjettet 2023: Et trygt budsjett for krevende tider

Trygghet, rettferdig fordeling og trygg økonomisk styring.

Her er noen av de viktigste punktene i statsbudsjettet 2023, inkludert endringene i enighet med SV:

 • Budsjettet er trygt og ansvarlig, noe som er viktig for å dempe de økende prisene som rammer folk og bedrifter.
 • Statsbudsjettet omfordeler rettferdig og gir trygghet for folks hverdagsøkonomi. De rikeste og de som har tjent mye penger på høye strømpriser, bidrar mer, samtidig som de som tjener under 750 000 får lavere skatt. Fagforeningsfradraget er doblet.
 • Vi innfører 12 gratis timer i uka på SFO for 1. og 2. klassinger og senker barnehagemaksprisen til 3000 kroner måneden fra 1. januar 2023. Barnehage er da 3000 kroner billigere per år enn under høyreregjeringen. Barnehage blir gratis for tredje barn og for alle i Nord-Troms og Finnmark.
 • Vi vil fortsette å hjelpe folk med høye strømregninger så lenge strømpriskrisen varer.
 • Vi øker ytelsene og satsene for dem som har aller minst, blant annet økt bostøtte, barnetillegg og økt støtte til matsentraler. Enslige minstepensjonister får 4000 kroner mer i året.
 • Karensåret er borte, arbeidsavklaringspenger (AAP) er nå forlenget for uavklarte, og vi har gjeninnført ferietillegget på dagpenger.
 • Vi har økt studiestøtten med 3600 kroner, og med 5400 kroner ekstra studieåret i 2023-2024 for å hjelpe studenter håndtere prisstigningen.
 • Vi fortsetter å utjevne geografiske forskjeller, legger til rette for aktivitet i hele landet og økt bosetning i Nord-Norge.
 • Vi gir trygghet for god helsehjelp, med sykehus som løser dagens utfordringer, tar et krafttak for å løse mangelen på fastleger i hele landet, og prioriterer psykisk helse. Offentlig tannhelsetjeneste utvides.
 • Klimastatus og -plan er lagt fram sammen med statsbudsjettet for 2023. Planen viser utslipp og kutt på samme måte som statsbudsjettet viser inntekter og utgifter, og er et viktig verktøy for å nå klimamålet.
 • Vi sørger for at det kuttes utslipp og legger til rette for grønne arbeidsplasser. Vi satser på den grønne industrien med en grønn nærings- og omstillingspakke, og Enovas budsjett økes, noe som betyr mer til ny lav- og nullutslippsteknologi. Regjeringen fortsetter satsingen på CO2-håndteringsprosjektet Langskip og har en storstilt satsing på havvind. For å få til nødvendige utslippskutt økes CO2-avgiften.
 • Statsbudsjettet prioriterer vår alles trygghet og viser solidaritet i en urolig tid. Vi forsterker forsvaret, prioriterer den sivile beredskapen og sikrer en trygg og god helseberedskap. Vi stiller opp for Ukraina, skal inkludere flyktninger i det norske samfunnet og gi både militær og sivil støtte. Vi styrker norsk matberedskap i en krevende tid, som og sikrer at Norge produserer mer mat i en tid hvor verden mangler mat.

– I enigheten om statsbudsjett for 2023 leverer vi på det som ligger Arbeiderpartiets hjerte nærmest: Sosial rettferdighet. Derfor øker vi bostøtten og barnetrygden, styrker matsentralene, gir et løft til minstepensjonistene og øker barnetillegget til mennesker på arbeidsavklaringspenger og dagpenger. Regjeringens budsjettforslag var det mest omfordelende på mange tiår. Gjennom høsten har økonomien blitt tøffere for mange, og vi har hørt sterke historier om hvordan dette rammer enkeltmennesker. Da må vi gjøre mer, og det gjør vi nå. Vi skal stille opp for de som sliter mest når utgiftene løper løpsk, sier finanspolitisk talsperson Eigil Knutsen.

Nedenfor er en tabell med hvilke endringer i budsjettet enigheten med SV utgjør, samt et dokument med såkalte verbaler,  hva som skal behandles videre og saker det skal jobbes med fremover.

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!