Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum stående utendørs

Statsbudsjettet 2022: En ny og mer rettferdig kurs for Norge

Vårt tillegg til statsbudsjettet for 2022

I løpet av tre korte uker har vi lagt kursen for en ny retning, og følger opp de viktigste sakene fra valgkampen. Flere i jobb i et tryggere arbeidsmarked, sterkere distrikter, bedre fordeling og rettferdig klimapolitikk er hovedprioriteringene i regjeringens forslag til endringer i budsjettet.

Ledigheten er på vei ned etter koronakrisa, men langtidsledigheten er fortsatt for høy og for mange unge står utenfor arbeidsmarkedet. Budsjettet inneholder derfor en jobbpakke med blant annet tettere oppfølging og flere tiltaksplasser, og kraftfull satsing på flere læreplasser. De med de høyeste inntektene eller store formuer, skal betale mer til fellesskapet, mens de som tjener under 750 000 skal sitte igjen med mer i hverdagen. Det blir lavere elavgift, høyere reisefradrag, reduserte fergepriser og lavere makspris i barnehagene.

Etter mange år med nedbygging, skal distriktene nå bygges opp. Folk skal oppleve trygghet for tjenester og skal kunne leve gode liv, uansett hvor de bor. Kommunene får mer penger, så folk over hele landet kan få bedre tjenester. Mer penger til blant annet sykehus, politi og barnevernet vil også bidra til økt trygghet og velferd nært folk.

Budsjettet peker tydelig retning for hvordan Norge skal møte mulighetene som ligger foran oss. Skal vi løse klimakrisa må vi kutte utslipp og skape jobber. Derfor har vi satt av en grønn milliard som skal få fortgang i overgangen til fornybar kraft og nye arbeidsplasser, muligheten til å ta i bruk nullutslippskjøretøy og få opp kapasiteten til å utvikle hydrogen og havvind. Vi må ta i bruk kunnskapen og naturressursene våre og utvikle teknologi som kutter klimagassutslipp, og føre en aktiv næringspolitikk som spiller på lag med bedriftene for å få til en omstilling som skaper arbeidsplasser og nye grønne næringer.

Vi skal føre en ansvarlig, men omfordelende politikk for folk i hele landet. Åtte år med høyreregjering har satt sine spor i hvordan pengene prioriteres, og det vil ta mer enn ett budsjett å få til alt vår nye regjering ønsker. Dette tilleggsbudsjettet er første steg på veien til å ta Norge i en ny og mer rettferdig retning, der vi reduserer forskjeller og gjør hverdagen bedre for vanlige folk.

Dette vil vi nå forsøke å oppnå flertall for i Stortinget.

Se budsjettdokumentene og les mer på regjeringen.no

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!