Ung mann med caps ser inn i kameraet og smiler. Til høyre i bildet er et åpent panser.

Slik skal vi få 100 000 flere i jobb

Arbeid til alle er jobb nummer én fordi arbeid gir trygghet, frihet og mulighet til å leve det livet vi drømmer om.

I løpet av de 8 årene med høyreregjering doblet antallet unge uføre seg. Arbeiderpartiet snur nå denne utviklingen. Den kraftige veksten i antallet unge uføre har nå omtrent stoppet. Dette har vi gjort uten å svekke ytelser fordi vi forstår at mindre trygghet for folk ikke styrker mulighetene for arbeid. Isteden har vi satset på tettere oppfølging og avklaring av arbeidsevne for syke og skadde personer, og satset på tiltak for å hjelpe folk i jobb, heller enn å skremme dem vekk fra trygd.

Samtidig ser vi dessverre at det er altfor mange unge som står utenfor arbeid, til tross for at det samtidig er meget lav ledighet. 100 000 unge under 30 år er utenfor arbeid eller utdanning. Dette er mennesker som kan jobbe, men mange av dem trenger litt hjelp. De trenger tett oppfølging for å finne en jobb, få ny kompetanse eller fullføre studier. Dersom fellesskapet kan hjelpe dem inn i jobb vil verdien være enorm både for samfunnet og ikke minst for ungdommen det gjelder.

Arbeiderpartiet mener det er en felles politisk oppgave å sikre arbeid til alle og iverksetter fra sommeren 2023 Ungdomsgarantien.

Ungdomsgarantien skal sikre at unge mellom 16 og 30 år, som er særlig utsatte på arbeidsmarkedet, skal få tidligere, tettere og mer tilpasset oppfølging for å komme inn i arbeidslivet. Egne ungdomsveiledere i Nav skal koble unge og bedrifter som trenger hverandre. Vi vet at mange som står utenfor har behov for å følges opp på en tett og tilpasset måte.

Ap/Sp-regjeringen har allerede bevilget 175 millioner kroner til arbeidet med ungdomsgaranti i 2023, og vil i 2024 bruke nærmere 400 millioner kroner på flere ungdomsveiledere for å gi tettere oppfølging.

Arbeiderpartiet har som mål å sikre full sysselsetting i et trygt og godt arbeidsmarked. 

I tillegg til å innføre Ungdomsgarantien vil Arbeiderpartiet:

  • Gjennomføre en kompetansereform for å sikre at arbeidstakere utvikler sin kompetanse i takt med kravene i arbeidslivet, og for å få mennesker som i dag står utenfor arbeidslivet inn i jobb. Reformen skal gi den enkelte tydeligere rettigheter, bedriftene og virksomheter mer kompetanse og bringe utdanningsinstitusjonene tettere på arbeidslivet.
  • Føre en aktiv næringspolitikk for å skape flere nye næringer og arbeidsplasser. Naturressursene våre skal bearbeides og gi større lokale ringvirkninger og arbeidsplasser i hele landet.
  • Satse på tiltak både nasjonalt og i kommunene som bidrar til å få flere unge i arbeid.
  • Sikre høy organisasjonsgrad, tett samarbeid med arbeidslivets parter gjennom trepartssamarbeidet og skikkelige lønns- og arbeidsvilkår. Dette er Norges fremste konkurransefortrinn. Derfor gjennomfører vi en storrengjøring i arbeidslivet for å sikre et arbeidsliv med hele faste, stillinger framfor innleie og midlertidighet.

Vi får til mer sammen enn hver for oss. 

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!