Jonas Gahr Støre intervjues av NRK i Stortingets vandrehall

Høyreregjeringens reviderte nasjonalbudsjett: Et lite plaster på et stort sår

Høyreregjeringen har gjennom åtte år ført en politikk som har økt forskjellene mellom oss.

De rikeste har fått store skattekutt, vi beveger oss mot et todelt helsevesen, og altfor mange står utenfor arbeidslivet.

– Dette reviderte budsjettet er et plaster på et sår som høyreregjeringen har latt vokse gjennom åtte år og som vil fortsette å vokse med fortsatt høyrepolitikk, sier Jonas Gahr Støre.

– Arbeiderpartiet vil få flere i jobb, skape nye klimavennlige arbeidsplasser, få ned forskjellene og ta vare på helsa til folk, uavhengig av hvor vi bor og hva vi tjener. Da er svaret et sterkere fellesskap som stiller opp for vanlige folk.

–  Mer penger til kommuner og psykisk helse i et revidert budsjett kan bøte litt på den akutte krisen vi står i, men det bøter ikke på åtte år med velferdskutt, privatisering og nedprioritering, sier Støre. 

Arbeid til alle er jobb nummer én

– Aller viktigst nå er en sterkere satsing for å få folk i jobb. 200.000 står helt eller delvis uten arbeid, og mer enn én av fire er under 30 år. Men allerede før krisen sto altfor mange utenfor arbeidslivet. Mens yrkesdeltakelsen har økt i landene rundt oss, har den stått stille i Norge, og antallet unge uføre har doblet seg under Erna Solberg.

– Det som sikrer arbeid til alle, er investeringer fra fellesskapet, en historisk satsing på å få de som står utenfor jobb, inn, og en aktiv næringspolitikk for å skape framtidsrettede arbeidsplasser. Det vil vi levere i våre budsjetter om vi får sjansen, sier Støre. 

– Mer høyrepolitikk som privatiserer velferden og øker forskjellene er et blindspor ut av krisa. I stedet trenger vi en sterkere velferdsstat, vi må styrke fellesskolen, oppfølgingen av unge som trenger hjelp av NAV for å komme i gang, og vår felles helsetjeneste.

Blottet for rettferdighetssans

– Det er parodisk at finansminister Sanner er bekymret for krisens skjevheter hans regjering har skapt med en krisepolitikk blottet for rettferdighetssans, sier finanspolitisk talsperson Eigil Knutsen.

– Mens både arbeidsledigheten og aksjekursene har satt nye toppnoteringer, har høyresiden brukt et hvert budsjett til å gi milliardgaver til landets rikeste aksjeeierne. De tusen rikeste individene i Norge har fått en halv million kroner hver bare det siste året. Samtidig vokser stadig flere barn opp i vedvarende lavinntekt og vi ser lange køer utenfor fattighuset med folk som trenger hjelp.

– Det er skuffende, men ikke overraskende at det fremdeles ikke kommer noen rettferdighetskrav med krisepengene. Økende forskjeller var et problem før pandemien, men Høyres kriseskattekutt setter fart på dem, sier finanspolitisk talsperson Eigil Knutsen.

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!