Revidert nasjonalbudsjett 2023: Et ansvarlig budsjett som gir trygghet for folk i hele Norge

Ap/Sp-regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett 2023

Regjeringens viktigste jobb er ansvarlig styring hvor vi skaper trygghet for folk og næringsliv, og tar Norge gjennom en krevende tid.

Vi skal bidra til lav arbeidsledighet. Målet er at folk har en trygg jobb å gå til, legge til rette for verdiskaping og nye jobber og styrke velferden for alle.

Vi står opp for de grunnleggende velferdstjenestene for folk i hele Norge, som sykehus, politi, eldreomsorg og skole.I revidert budsjett prioriterer regjeringen viktige velferdsoppgaver som helse, politi og mottak av flyktninger. Offentlige virksomheter og de som mottar ytelser, får kompensasjon for den høye pris- og lønnsveksten. 

Regjeringen øker også støtten til Ukraina gjennom Nansen-programmet.

Prioriteringer i budsjettet: 

  • Regjeringen foreslår å kompensere offentlige virksomheter og andre som mottar penger over statsbudsjettet, for den høye pris- og lønnsveksten. 
  • For å bidra til trygghet og stabilitet i Europa er støtten til Ukraina økt gjennom Nansen-programmet. 
  • Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til kommunene, slik at ukrainske flyktninger blir tatt imot på en god måte. 
  • Sykehus, politi og kommuner foreslås styrket, i tillegg til den varslede kompensasjonen for høy lønns- og prisvekst. 
  • Pensjonister med lav inntekt får med regjeringens forslag en skattelette på 1,4 milliarder kroner. Skatteletten vil gi inntil om lag 4 500 kroner lavere skatt for de som har lav pensjon. 
  • Regjeringen foreslår skattelette til arbeidsfolk ved å øke satsene for fradrag og skattefri dekning av kost for pendlere som bor på brakke og langtransportsjåfører.
  • Regjeringen vil videreføre den midlertidige utvidelsen i bostøtten i 2023, gi mer til arbeidsmarkedsmarkedstiltak og utvide støtte til ENØK-tiltak i kommunale boliger.

Revidert nasjonalbudsjett for 2023 - regjeringen.no  

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!