Kari Elisabeth Kaski (SV), Eigil Knutsen (Ap) og Geir Pollestad (Sp) bak ståbord i stortingets vandrehall

Trygg styring i en urolig tid - ny budsjettenighet på Stortinget

Revidert nasjonalbudsjett 2023: Enighet mellom Ap, Sp og SV

Her er noen av de viktigste punktene: 

  1. Et budsjett som holder orden i norsk økonomi i en urolig tid, trygger arbeidsplasser og støtter Ukrainas kamp for frihet og selvbestemmelse.
  2. Økt støtte til dem som er spesielt utsatt for høyere priser og dyrere mat, som økning av sosialhjelp og barnetrygd for barn over 6 år og økt bostøtte.
  3. Ekstraordinære tiltak i Øst-Finnmark, som tidligere presentert av statsministeren og finansministeren.
  4. Forsterkede klima- og miljøtiltak gjennom bl.a. frivillig skogvern, klimasats, styrking av Enova og mer støtte til store kollektivprosjekter.
  5. Gode lokale prosjekt over hele landet som midler til geoparker fra Nordland til Agder, villakssenter og kulturarvskoler.

– At folk har en trygg jobb å gå til, at vi gir nok penger til sykehus og politi så de ikke må kutte oppgaver på grunn av prisvekst, er det viktigste for Arbeiderpartiet nå. Sammen med SV har vi nok en gang fått flertall for et viktig budsjett som gjør at Norge er bedre forberedt på fremtidens utfordringer, sier Eigil Knutsen, leder av finanskomiteen for Arbeiderpartiet.

Det er en urolig tid, både i verden - med krig i Europa, og her hjemme – med store utfordringer i hverdagsøkonomien for mange. 

Derfor er det avgjørende å sikre ro og trygg styring med en budsjettenighet som sikrer:

Trygghet for arbeid - Flere står nå i jobb nå enn det vi trodde for ett år siden, selv om prisveksten er høy.  

Trygghet for velferd - Med økt sysselsetting kan vi bruke noe mer penger enn det vi trodde da som gjør at sykehus og politi slipper å si opp folk på grunn av prisvekst. Vi kan gi en ekstra støtte til alle som har det ekstra trangt når alt blir dyrt, 

Støtte til Ukraina - som i over ett år har kjempet og kjemper for sin frihet og selvstendighet fra Russlands erobringskrig.

I Norge takler vi uro på en helt spesiell og særnorsk måte. Vi spleiser på det som blir dyrt, fordeler regninga rettferdig og stiller opp for hverandre. Det er en velprøvd og typisk norsk måte å takle utfordringer på. 

Dette reviderte budsjettet fortsetter å gjøre det både gjennom økt støtte til de som treffes hardest av prisvekst, mer penger til god kapasitet på sykehusene, og disiplin i budsjettene for å sikre orden i økonomien og jobbvekst.

Nedenfor finner du en tabell med budsjettallene, og et dokument med såkalte verbaler - hva som skal behandles videre og saker det skal jobbes med fremover.

RNB 2023 - enighet Ap, Sp, SV - tall.pdf 210,5 KB RNB 2023 - enighet Ap, Sp, SV - verbaler.pdf 127,9 KB

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!