Revidert nasjonalbudsjett 2022 - Et ansvarlig budsjett for en trygg framtid

Ap/Sp-regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett

12. mai la Ap/Sp-regjeringen frem vårt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2022. I det reviderte nasjonalbudsjettet blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert.

Dette er først og fremst en revidering av et budsjett der de største pengene går til å håndtere den ekstraordinære situasjonen vi står i med krig i Europa, høye strømpriser og ukrainere på flukt som trenger vår hjelp. Vi har allerede flere ganger gjort endringer i budsjettet for inneværende år som ble vedtatt i høst, med 22,7 milliarder kroner til tiltak som hjelper folk med strømregningen, og 14 milliarder kroner til å styrke forsvaret, den sivile beredskapen og til å ta imot flyktninger på en god måte. 

Å sørge for trygg økonomisk styring er nå det viktigste vi kan gjøre for vanlige folks lommebok. I dagens situasjon betyr det å holde igjen på pengebruken. Vi må unngå den reelle faren for en overopphetet økonomi, der folk med lån må betale prisen i form av flere renteøkninger enn nødvendig. Regjeringen mener det må vises en større respekt for folks skattepenger, og vil bruke fellesskapets ressurser så effektivt som mulig. 

Vi legger derfor frem et revidert nasjonalbudsjett som strammer inn pengebruken. Vi velger blant annet å utsette eller legge bort flere store og dyre statlige byggeprosjekter, hvor forrige regjering hadde mistet kontrollen. Vi varsler også at frem mot høstens statsbudsjett vil regjeringen også gjennomgå planene for samferdselsinvesteringer. Målet er å redusere kostnadene, få bedre kostnadskontroll og unngå ytterligere press i norsk økonomi.

Selv om situasjonen i norsk økonomi gjør at det ikke bør brukes mer penger nå, vil revideringen av dette budsjettet vise en tydelig endret prioritering fra tidligere regjeringer. Vi prioriterer vanlige folk i hele landet, fortsetter å utjevne sosiale og geografiske forskjeller og legger grunnlaget for at vi kan møte de store utfordringene i fellesskap. Innstrammingene skal ikke ramme folks velferdstilbud eller muligheten til å leve gode liv, uansett hvor de bor.

Selv om mye oppmerksomhet rettes mot det som omgir oss her og nå, må vi også løfte blikket og ruste Norge for utfordringene som ligger foran oss. 

Derfor prioriterer vi følgende oppgaver: 

Selv om det aldri har vært like mange som har en jobb å gå til i Norge i dag, og vi ser stor etterspørsel etter arbeidskraft, er det samtidig mange som står utenfor arbeidslivet. Vi skal derfor bruke den unike muligheten vi nå har, til å få de utenfor arbeid inn i jobb. 

Vi tar grep for å få opp tempoet på den grønne omstillingen og sørge for at Norge er med i utviklingen av de nye fornybarnæringene. Dette skal gjøres på en måte som skaper arbeidsplasser og bygger industri samtidig som vi reduserer klimagassutslippene. 

Alt om revidert statsbudsjett på regjeringen.no

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!