To smilende mennesker utendørs.

Arbeiderpartiets minoritetsutvalg 2021

Minoritetsutvalgets anbefalinger for arbeidet med å bli et bredere, mer mangfoldig og inkluderende parti.

Minoritetsutvalget til Arbeiderpartiet har gjennom en grundig prosess landet på sine anbefalinger for arbeidet med å bli et mer mangfoldig og inkluderende parti fremover. 

Siden sommeren 2020 har minoritetsutvalget jobbet med å se på organisatoriske grep som skal sørge for at flere med minoritetsbakgrunn melder seg inn i partiet, engasjerer seg og tar på seg tillitsverv. Dette arbeidet har vært en selvfølge for Arbeiderpartiet, nettopp fordi folk med minoritetsbakgrunn er underrepresentert på alle nivåer i partiet, ved valg og i samfunnsliv for øvrig. Økt mangfold vil styrke oss og politikken vår.

Mani Hussaini har ledet utvalget, og er overbevist om at tiltakene vil kunne bidra til at partiet blir mer mangfoldig:

– Arbeiderpartiet som det største partiet i landet, og som den folkebevegelsen vi er, har et spesielt ansvar for å sørge for at våre medlemmer og vår medlemsmasse gjenspeiler befolkningen. Vi mener at anbefalingene vi har kommet med, vil kunne bidra til nettopp dette.

Kjersti Stenseng, partisekretær, er klar for å ta fatt på arbeidet:

– Takk til utvalget som har gjort en grundig jobb. Nå er det opp til hele partiet å jobbe systematisk for å få bedre representasjon i praksis.  Her kan vi dele gode erfaringer og prøve ut nye tiltak for å inkludere flere.

Minoritetsutvalget har landet på fire konkrete anbefalinger:

  • Forankring og diskusjon rundt mangfoldsarbeid i hele partiorganisasjonen
  • Kommunikasjon og formidling
  • Relasjonsbygging
  • Mangfoldsarbeid som en del av styrets oppgaver

Noen av tiltakene utvalget kommer med:

  • Skolering
  • Legge til rette for diskusjoner rundt hva det vil si å ha representative valglister
  • Ha viktig informasjon fra partiet på flere språk
  • Involvere eksterne organisasjoner og AUF i arbeidet med økt mangfold hos dere lokalt

Minoritetsutvalget:

Mani Hussaini, leder, Akershus Arbeiderparti

Anna Sandmann, Akershus Arbeiderparti

Bijan Gharahkhani, Buskerud Arbeiderparti

Faruk Brahimi, Rogaland Arbeiderparti

Ismael Salad Elmi, Trøndelag Arbeiderparti

Salamatu Winningah, Nordland Arbeiderparti

Tamina Sheriffdeen Rauf, Oslo Arbeiderparti

Fawsi Adem, LO

Hoda Imad, AUF

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!