En distriktspolitikk for framtida: By og land – hand i hand

Arbeiderpartiets største distriktsløft siden 1970-tallet.

– Dette er det største distriktsløftet til Arbeiderpartiet siden 1970-tallet. Nå har vi hatt sju år med økende forskjeller og en regjering som har prioritert privatisering, sentralisering og kutt i velferd til folk flest. Arbeiderpartiet ønsker en annen kurs. Det skal være trygt og godt å bo i hele landet, og vi må skape levende lokalsamfunn og nye, grønne arbeidsplasser, sier partileder Jonas Gahr Støre.

Stein-Erik Lauvås, kommunalpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, mener summen av Arbeiderpartiets distriktspolitikk er en solid satsing på hele landet. 

–  Vi må ha jobb til folk, nært der de bor. Folk må kunne ta utdanning nært der de bor, og folk skal være trygge på at de får den hjelpen de trenger. Da må det være politi, brannvesen og ambulanse der folk bor. Med disse tiltakene setter vi også distriktene i stand til å løse klimautfordringene. Slagordet «by og land – hand i hand» er like relevant i dag som for 90 år siden, sier Lauvås.

En distriktspolitikk for framtida: By og land – hand i hand inneholder 60 tiltak for en bedre distriktspolitikk, som også skal motvirke økte forskjeller. Tiltakene er hentet fra forslag Arbeiderpartiet har fremmet i Stortinget, fra vårt nye programforslag, fra distriktsmanifestet og nordområdemeldingen.

Blant forslagene i Arbeiderpartiets distriktsløft er:

Kraftig satsing på arbeidsplasser og verdiskaping i distriktene. Blant annet ved å legge til rette for ny industri basert på skogen, et krafttak for mer matproduksjon basert på norske ressurser, og ved å sikre at mer fisk kan landes og bearbeides langs kysten.

Styrke kommuneøkonomien. Det er kommunene som sørger for skole, helse og omsorg for våre barn og eldre. Høyreregjeringen har i år etter år nedprioritert kommunene, og skaper nå usikkerhet om kompensasjon for koronautgifter. Arbeiderpartiet vil prioritere kommunene, fordi alle skal ha rett på hjelpen de trenger uansett adresse og størrelse på lommebok.

Etablere lokale nærtjenestesentre over hele landet. Tjenester folk trenger i hverdagen, skal bli enklere og mer tilgjengelige med Ap i regjering. Vi vil etablere lokale sentre hvor du skal kunne få ordnet med pass, førerkort og sivile oppgaver (testamente, notarial osv.), og se på mulighetene for lokal rettshjelpsveiledning. 

Mer utdanningstilbud over hele landet. Ap vil styrke universitetenes rolle i regional utvikling, blant annet gjennom et nasjonalt kompetansefond og flere studieplasser til desentraliserte utdanninger. Vi vil legge fram en plan for hvordan man styrker studiestedenes regionale rolle og den praksisnære forskningen, og vi vil sørge for at målene om regionalt ansvar og lik tilgang til høyere utdanning i hele landet styrkes.

Trygg fødselsomsorg uansett hvor du bor. Mange kvinner som bor langt unna sykehus, får ikke med seg jordmor i ambulansen. Minst 77 kommuner klarer ikke tilby god nok følgetjeneste. I tillegg har jordmødre i distriktskommuner lave stillingsprosenter. Vår ordning vil bidra til å få en følgetjeneste på plass, slik at kvinner med mer enn 90 minutters reisetid får en jordmor med i ambulansen når de skal til fødeavdeling, samt et mer tilgjengelig svangerskaps- og barseltilbud hos jordmor, flere hjemmebesøk og kvinnehelsetilbud for øvrig.

Flere politifolk i hele landet. Høyreregjeringen har underfinansiert nærpolitireformen slik at forliket som ble inngått, for lengst er brutt. Ap har derfor konsekvent satt av mer ressurser til politidistriktene, slik at hele landet skal ha tilgang til mer politi. Stortingets vedtak om at de gjenværende lensmannskontorene skulle styrkes, er heller ikke fulgt opp. Nærpolitiet er ikke styrket, etterforskingsløftet er ikke gjennomført, og det er store kapasitetsproblemer innen påtale i politiet. Dette går ut over innbyggernes tilgang til polititjenester og svekker folks rettsikkerhet i by og land.

Utvikle regionavtaler. Arbeiderpartiet vil utvikle «regionavtaler» mellom staten, kommuner og regioner, som skal sikre utvikling og vekst i hele landet og langsiktige rammer for næringsliv, transport, bosetting, utdanning og velferd.

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!