Trygghet i tøffe tider

Tiden vi lever i krever mye av oss som fellesskap. I Norge, Europa og i verden.

Krig, en usikker økonomisk tid og mangel på energi gjør hverdagen tøffere for veldig mange. Arbeiderpartiets viktigste jobb er å sikre rettferdig fordeling og mindre forskjeller mellom folk. Vi må ta de vanskelige valgene nå for å komme gjennom krisene og bremse økningene i renta og prisene. På den måten beholder folk jobben og har råd til å betale regningen sine. 

I ett år har Arbeiderpartiet og den rødgrønne regjeringen flyttet makt tilbake til folk. Vi jobber for et tryggere arbeidsliv med hele, faste stillinger og slår ned på sosial dumping. Vi fører en mer rettferdig skattepolitikk, har utviklet Europas beste strømstøtteordning, og sikrer norske hjem og næringer nok strøm. 

Arbeiderpartiet prioriterer det aller viktigste. En sterk fellesskole, flere utdanna helsearbeidere, et rettferdig grønt skifte og god beredskap i hele landet. I stedet for å bruke mer og forverre den økonomiske situasjonen, må vi nå fordele bedre. Det krever harde prioriteringer.

Vi prioriterer trygghet for folk sin økonomi, jobb og gode velferdstjenester. Arbeid til alle er Arbeiderpartiet sin jobb nummer en. 

Ett år med Ap/Sp-regjeringen

10 satsinger etter ett år i regjering:

  • Innført pensjon fra første krone fra 1. januar 2022.  
  • Gjort barnehage billigere og gitt førsteklassinger gratis kjernetid i SFO.
  • Fjernet flere av høyresidas usosiale kutt og gjeninnført både brillestøtte til barn og feriepenger til arbeidsledige.
  • Sikret strømstøtte så lenge strømkrisa varer og tatt grep for å sikre nok vann i magasinene til vinteren for å unngå rasjonering av strøm.
  • Satset storstilt på havvind.
  • Innført full momskompensasjon for idrett, kultur og frivillighet, slik at de kan bruke mer tid til aktivitet og mindre på å skaffe penger.
  • Gjort jobbreiser billigere.
  • Igangsatt arbeidet for rettferdig grønn omstilling.
  • Styrket retten til hel fast stilling og innfører ny handlingsplan mot sosial dumping.
  • Stanset privatiseringen av vår felles velferd og tatt grep for å redde fastlegeordningen. Vi rydder opp i høyresidas forsømmelse av en av våre viktigste helsetjenester.

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!