Folk skal få bedre råd

Rekordmange er i jobb, og vi nærmer oss et vendepunkt i økonomien.

De siste årene har folk i Norge opplevd økt utrygghet. Verden rundt oss er preget av krig, økonomisk uro, klimaproblemer og stort energibehov. 

Arbeiderpartiet skal skape trygghet og tro på fremtiden. Vi tar Norge gjennom urolige tider, bidrar til at folk får bedre råd og tar vare på Norges sikkerhet. Vi skal skape mer og dele rettferdig, redusere forskjeller og sikre gode velferdstjenester.

Med trygg styring og rettferdige veivalg i en urolig tid, vil Arbeiderpartiet ta vare på det som gjør Norge til Norge: At vi er et land små forskjeller, store muligheter og sterke fellesskap.

Vi skal bidra til at folk får bedre råd

I Norge har mange fått dårligere råd som følge av prisvekst, økte renter og manglende reallønnsvekst over flere år. Når arbeid og lønn år etter år blir mindre verdt, svekkes fellesskapet og forskjellene øker. Arbeiderpartiet arbeider for et vendepunkt i økonomien med lavere prisvekst, lavere rente og reallønnsvekst. Samtidig styrker vi arbeidslinja og gjør det lettere å komme ut i jobb.

Med Arbeiderpartiet i regjering:

  • Blir barnehagen billigere. Familier med barn i barnehage får kuttet regningen med minst 12.000 kr i året. Vi kutter prisen på barnehage med en tusenlapp i måneden fra 1. august 2024: Fra 3.000 kroner ned til 2.000 kroner. For en familie med to barn i barnehagen betyr det 23.000 kroner spart hvert år.
  • Blir det gratis kjernetid i SFO for barn i første-, andre- og tredjeklasse.
  • Øker studiestøtten. Studenter vil nå få over 9.000 kroner mer i studiestøtte.
  • Øker barnetrygden.
  • Øker minstesatsene for uføretrygdede og for de som går på arbeidsavklaringspenger.
Jonas snakker med presse i vintervær

Vi skal styrke forsvaret av Norge

Arbeiderpartiet vil møte en farligere verden med en kraftig styrking av forsvaret og økt internasjonalt engasjement. Vi har lagt frem en ny langtidsplan for forsvaret som ivaretar Norges sikkerhet i nært samarbeid med våre NATO-allierte. Samtidig støtter vi Ukrainas legitime forsvarskamp gjennom Nansen-programmet.

To politimenn utendørs

Vi skal bekjempe utrygghet hjemme

Arbeiderpartiet vil ta opp kampen mot økende voldelig kriminalitet, spesielt blant unge. Vi skal være tøffe mot kriminaliteten og tøffe mot årsakene til kriminaliteten. Straffereaksjonene for lovbrytere skal bli strengere, og tiden mellom lovbrudd og reaksjon skal reduseres. Vi skal styrke politiet og alle forebyggende arenaer.

Industrihall hvor tre menn snakker sammen.

Vi skal skape mer

Vi vil skape verdier og trygge, lønnsomme arbeidsplasser i hele landet. Vi vil sikre bedriftene gode og forutsigbare rammebetingelser, øke eksporten fra fastlandet og kutte klimagassutslipp på en rettferdig måte. Vi vil styrke den norske modellen og sikre at arbeidslivet både får fagfolkene den trenger og at arbeidslivet er velorganisert og produktivt.
En kvinnelig helsefagarbeider følger en eldre dame gjennom en gang. De ser på hverandre og smiler. Foto: Øivind Haug

Vi skal styrke velferden

Med flere i arbeid kan vi også bygge velferdsstaten sterkere med billigere velferd, bedre fagmiljøer, et trygt sikkerhetsnett og nye etter- og videreutdanningsprogrammer. I Norge skal ingen trenge å kjøpe private helse- og omsorgstjenester for å få det beste tilbudet. De som trenger omsorg og pleie skal være trygge på at de får dette med god kvalitet fra det offentlige. Vi skal fortsette satsingen for å få ventetidene i helsevesenet ned, at flere får fastlege og ingen blir kasteball i systemet.

Jonas og skolebarn

Vi skal tenke større om de minste

Alle skal få en god start i livet og ikke bli stående utenfor fellesskapet. Terskelen for å delta i barnehage og aktiviteter for barn og unge skal senkes. I skolen skal mer konsentrasjon, mer disiplin og mindre skjermbruk, gi en mer praktisk og variert skolehverdag der elevene lærer mer og bedre.

Vi vil ha ditt forslag!

Arbeiderpartiet jobber med nytt partiprogram for 2025 til 2029. 

Vi vil at din viktigste sak, skal bli en del av programmet vårt.

dittforslag.no kan alle komme med forslag til hva Arbeiderpartiet skal gå til valg på i 2025, eller stemme på andre forslag som har kommet inn. Alle forslagene blir lest og tas med i arbeidet med nytt partiprogram, og kan bli gjennomført om vi vinner valget i 2025.

Legg inn dine forslag her

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!