Trygghet i fellesskap

De store oppgavene løser vi best sammen.

Krigen i Europa påvirker oss alle - økonomisk, sikkerhetspolitisk og i hverdagen. I urolige tider med stor usikkerhet er trygg styring av landet viktig. 

Vi skal ivareta egen sikkerhet og stille opp for krigens ofre. Samtidig må vi sørge for at de økonomiske konsekvensene av krigen ikke øker forskjellene mellom folk i Norge. 

I krevende tider er det enda viktigere å prioritere riktig. For Arbeiderpartiet betyr trygghet i hverdagen en sikker jobb, en lønn å leve av og gode velferdstjenester når du trenger det, uansett hvor du bor og størrelsen på lommeboka.

Kampen for verdiene frihet, likhet og solidaritet er viktigere nå enn på lenge. Vi trenger et fellesskap som tar større ansvar – for verdiskaping og arbeidsplasser, for vår felles velferd og for å sikre trygg styring og sterke fellesskap. De store oppgavene løser vi best sammen. 

Bli med i Arbeiderpartiet du også!

Arbeid til alle er jobb nummer én. 

Vi vil ha hele, faste stillinger og trygge jobber, for helsefagarbeideren så vel som industriarbeideren.

Vi trenger en mer aktiv stat som både spiller på lag og stiller krav til næringslivet, så naturressursene våre gir arbeidsplasser her hjemme. Det er mer effektivt enn skattekutt til de som har mest fra før.

Les mer om arbeid til alle.

Trygge, gode velferdstjenester for alle. 

Arbeiderpartiet vil gjøre vår felles velferdsstat sterkere. Den skal omfatte alle, uavhengig av hvem du er, og hvor du bor.

Velferdstjenestene kan ikke overlates til markedet. Det er et felles ansvar. Det må aldri bli sånn i Norge at hvor god råd du har eller hvor du bor i landet avgjør hva slags hjelp du får. Ingen unge skal falle utenfor, og alle eldre skal være trygge. Derfor satser vi på nok kvalifiserte lærere i skolen, på våre felles sykehus og en eldreomsorg som gir alle eldre trygghet i hverdagen.

Les mer om trygge velferdstjenester.

En rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber. 

Gjennom en grønn og aktiv næringspolitikk vil Arbeiderpartiet trygge eksisterende arbeidsplasser i industri, fisk og landbruk, transport, tjenesteyting og bygg og anlegg. Samtidig skal vi skape titusenvis av nye gode og bærekraftige jobber, som står på skuldrene til dagens næringer.

De som har minst fra før, skal ikke ta den største regningen for at Norges klimamål nås.

Les mer om rettferdig klimapolitikk.

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!