De store oppgavene løser vi best sammen!

Vi får til mer sammen enn hver for oss.

Etter åtte år med en regjering som øker forskjellene og prioriterer de som har mest fra før, må det nå bli vanlige folks tur.

Arbeiderpartiet vil gjøre forskjellene mindre og fellesskapet sterkere. Vi vil sikre arbeidsplasser over hele landet, en sterkere velferdsstat som er der for deg uavhengig av hva du tjener eller hvor du bor, og en klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber.

13. september er valget er ditt.

Arbeid til alle er jobb nummer én. 

Vi vil ha hele, faste stillinger og trygge jobber, for helsefagarbeideren så vel som industriarbeideren.

Vi trenger en mer aktiv stat som både spiller på lag og stiller krav til næringslivet, så naturressursene våre gir arbeidsplasser her hjemme. Det er mer effektivt enn skattekutt til de som har mest fra før.

Les mer om arbeid til alle.

Trygge, gode velferdstjenester for alle. 

Arbeiderpartiet vil gjøre vår felles velferdsstat sterkere. Den skal omfatte alle, uavhengig av hvem du er, og hvor du bor.

Velferdstjenestene kan ikke overlates til markedet. Det er et felles ansvar. Det må aldri bli sånn i Norge at hvor god råd du har eller hvor du bor i landet avgjør hva slags hjelp du får. Ingen unge skal falle utenfor, og alle eldre skal være trygge. Derfor satser vi på nok kvalifiserte lærere i skolen, på våre felles sykehus og en eldreomsorg som gir alle eldre trygghet i hverdagen.

Les mer om trygge velferdstjenester.

En rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber. 

Gjennom en grønn og aktiv næringspolitikk vil Arbeiderpartiet trygge eksisterende arbeidsplasser i industri, fisk og landbruk, transport, tjenesteyting og bygg og anlegg. Samtidig skal vi skape titusenvis av nye gode og bærekraftige jobber, som står på skuldrene til dagens næringer.

De som har minst fra før, skal ikke ta den største regningen for at Norges klimamål nås.

Les mer om rettferdig klimapolitikk.