De store oppgavene løser vi best sammen!

Vi får til mer sammen enn hver for oss.

Arbeiderpartiet vil sikre arbeidsplasser over hele landet, en velferdsstat som er der for deg uavhengig av hva du tjener eller hvor du bor, og en klimapolitikk som skaper nye arbeidsplasser og kutter utslipp.

På Stortinget og i våre kommuner vil vi gjøre alt for at vi som fellesskap skal sikre gode velferdstjenester til alle.

For å få til dette er medlemmene vår største styrke. Vil du bli med i kampen for et mer rettferdig samfunn, sterkere fellesskap og trygghet for arbeid og helse?