En kvinnelig helsefagarbeider følger en eldre dame gjennom en gang. De ser på hverandre og smiler. Foto: Øivind Haug

Arbeidsfolks tur!

Dette er noen av sakene som vår regjering er i gang med, som bidrar til et bedre arbeidsliv for alle.

Styrke det organiserte arbeidslivet

Regjeringen har foreslått å doble fagforeningsfradraget fra 3.850 til 7.700 kr. 

Status: Halvparten av økningen er allerede innført i 2022, resten kommer i 2023.

Hele stillinger

Regjeringen vil lovfeste en heltidsnorm. Det innebærer at arbeidstaker som hovedregel skal ansettes på heltid. I tilfeller med deltid må arbeidsgiver dokumentere behovet skriftlig og drøfte det med tillitsvalgt.

Status: Forslag sendt på høring, og sak legges fram for Stortinget høsten 2022.

Faste ansettelser

Hovedregelen i arbeidslivet skal være faste ansettelser. Derfor fjerner regjeringen adgangen til generell midlertidig ansettelse.

Status: Vedtatt. Lovendring trådte i kraft 1. juli 2022.

Begrense bruken av innleie

Regjeringen mener at innleie ikke skal gå på bekostning av faste ansettelser. Derfor foreslår vi å begrense adgangen til innleie fra bemanningsforetak. I byggebransjen vil regjeringen innføre et forbud mot innleie i Oslofjord-området.

Status: Forslag sendt på høring, og lagt frem for Stortinget sommeren 2022.

Skrote karensåret i AAP-ordningen

Høyreregjeringen innførte i 2018 et karensår for mottakere av AAP som gjør at de mister rett til støtte etter tre år. Ordningen er usosial og må skrotes.

Status: Fra og med 1. juli 2022 fjernet vi karensåret i AAP-ordningen.

Tydeliggjøre hvem som er arbeidstaker og arbeidsgiver

I noen deler av arbeidslivet er det blitt vanligere at de som gjør jobb som arbeidstaker regnes som selvstendig oppdragstaker. Regjeringen vil stramme inn mulighetene til å omgå arbeidsgiveransvaret.

Status: Regjeringen arbeider med å følge opp Fougner-utvalgets forslag om å tydeliggjøre hvem som er arbeidstaker og arbeidsgiver.

Arbeide mot sosial dumping og arbeidslivskrimalitet

Regjeringen er i gang med storrengjøringen av arbeidslivet etter åtte år med høyreregjering. 

Status: Skal legge frem handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet høsten 2022 og handlingsplan mot sosial dumping i transport.

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!