Liten gutt og liten jente med skolesekker stående smilende mot hverandre

Arbeiderpartiet i revidert budsjett: Nå er det vanlige folks tur

Arbeiderpartiets reviderte nasjonalbudsjett

Det siste året har det vært rekordhøye gevinster i aksjemarkedet, og samtidig - rekordhøy arbeidsledighet.

– Jeg er bekymret for at koronapandemien på toppen av åtte år med høyrepolitikk skaper et Forskjells-Norge, sier nestleder og finanspolitisk talsperson Hadia Tajik

– Det siste landet trenger nå er at aksjer, som i stor grad eies av de rikeste i Norge, skal bli fritatt for formueskatt, slik høyresiden vil. Vi trenger en redningsaksjon for langtidsledige og en sterkere velferdsstat, folk må få mulighet til å komme tilbake i jobb nå, sier Tajik. 

I revidert budsjett vil Arbeiderpartiet øke formuesskatten på aksjer, driftsmidler og næringseiendom. Satsen og bunnfradraget skal også øke, slik at de rikeste betaler mer, mens de med formuer i bank og bolig betaler mindre.

– Vi kan snu om på skjevhetene åtte år med høyrestyre og pandemien har skapt. Med rettferdig skatt får vi penger til en storstilt satsing på å styrke det fellesskapet som har vært så viktig gjennom pandemien, sier Tajik, som understreker at Arbeiderpartiets skatteopplegg innebærer at folk med inntekter under 750.000 kroner får mindre i skatt enn i dag.

Arbeiderpartiet foreslår er velferdsløft på 2,6 milliarder kroner for å redusere prisen på barnehage og gratis SFO for førsteklassinger.

– Høyresiden kutter i midler som skulle gå til dekke tapt læring for elever under pandemien og praksispenger til fastleger. Det er en prioritering som er helt bak mål i en pandemi, sier Eigil Knutsen i Arbeiderpartiets finansfraksjon. 

Arbeiderpartiets budsjett inneholder penger til økt bemanning i skolehelsetjenesten, yrkesfagsatsing, læreplassgaranti, fagskoleplasser, studieplasser og midler til å dekke opp tapt læring i pandemien.

Vi skal leve livene våre igjen

Knutsen er bekymret for at en rekke fellesskapsarenaer er forsvunnet under koronapandemien. Barns muligheter for læring og mestring i idretten og kulturen er viktig for et godt liv.

– Arbeiderpartiet vil få på plass et løft for idretten, frivilligheten og kulturen. Det er arenaer for livsmestring som må opp og gå igjen for at folk igjen kan kjenne på samhold og sosial glede, sier Knutsen. 

Løftet på 550 millioner kroner består blant annet av å ruste opp idrettsanlegg, styrke ordningen med gratis utlån av idrettsutstyr til barn og unge og gi mer stimuleringsmidler til kultur, idrett og frivillighet.

Klimakrisen skal løses

– Klimaomstillingen har i beste fall gått i saktefilm det siste året. Utslippene går ned, men ikke engang i et år hvor det norske samfunnet i stor grad har vært nedstengt har utslippene gått ned nok, og med gjenåpning har vi på nytt en lang vei å gå. Nå må vi gire om for å nå klimamålene vi har forpliktet oss til, sier Knutsen.  

Arbeiderpartiet foreslår en pakke for grønn industri på 1,2 milliarder kroner.

Arbeiderpartiets forslag til revidert budsjett inneholder

  • Økt formuesskatt på 4,5 millarder kroner etter samme modell Arbeiderpartiet vil gjennomføre dersom vi vinner valget 
  • En satsing for å skape arbeid til alle og hjelpe flere ut i jobb på 2,8 milliarder kroner.  Pakken består blant annet av 5000 flere tiltaksplasser, midler for å få flere jobber til unge og studenter i særlig korona-rammede områder, ekstra oppfølging av permitterte og arbeidsledige. Nærmere en halv mrd. kroner av denne pakken går til aktivitetsskapende tiltak i kommuner og fylkeskommuner. I tillegg kommer en betydelig støtte til hardt rammede virksomheter, samt investeringsmidler til nye arbeidsplasser. 
  • Et velferdsløft med satsing på 2,6 milliarder kroner på blant annet billigere barnehage, gratis SFO for førsteklassinger, bemanning i skolehelsetjenesten, yrkesfagsatsing, læreplassgaranti, fagskoleplasser, studieplasser og midler til å dekke opp tapt læring i pandemien.
  • En grønn industripakke som kutter utslipp og skaper nye jobber på 1,2 milliarder kroner. Pakken består blant annet av kapitaltilførsel til Statkraft for å utvikle en grunninfrastruktur for hydrogen,  midler til utredning og strategi for karbonfangst- og lagring ved norske avfallsforbrenningsanlegg, penger til  på mineralundersøkelser og til et søknadsbasert program for gjenvinning av tre for sirkulær produksjon i industrien. Dessuten setter vi av penger til videreutvikling av nullutslipp i prosessindustrien.
  • Et løft for idrett, frivillighet og kultur på 550 millioner kroner med full momskompensasjon til frivillige organisasjoner, økt anleggsutvikling og større tilgang på gratis sports- og fritidsutstyr gjennom BUA/utstyrsbibliotek.

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!