Ap/Sp-regjeringen på Slottsplassen oktober 2021.

100 dager med ny kurs for landet

Arbeidet med å ta Norge i en ny og mer rettferdig retning er godt i gang.

Ap/Sp-regjeringen har styrt Norge i 100 dager. Arbeidet med å ta Norge i en ny og mer rettferdig retning, redusere forskjeller og gjøre hverdagen bedre for vanlige folk i hele landet, er godt i gang. 

Den første tiden har vært preget av koronapandemien og skyhøye strømpriser. For oss har det vært viktig å møte krisene med rettferdige løsninger. Vi har gitt mer til de som trenger det mest, målrettet ordninger mot bedrifter, og laget helt nye ordninger som skal hjelpe alle.

Samtidig med krisehåndteringen har vi jobbet med å gjøre virkelighet av den gode politikken vi gikk til valg på. Vi møter både utfordringer og muligheter med sterkere fellesskap, og vedtar politikk for å redusere forskjellene mellom folk, både sosialt og geografisk.  

  • Vi har gitt folk med lave og middels inntekter lavere skatt, og økt skatten for dem med høye inntekter og store formuer. Vi senker prisen på barnehage og SFO, og gjør jobbreisen billigere for folk i hele landet, ved å senke fergeprisene og øke pendlerfradraget.
  • Vi vil gi folk mer makt og innflytelse over egen hverdag, og har startet arbeidet med å snu sentraliseringen forrige regjering drev fram i åtte år. Vi har styrket kommuneøkonomien for å sikre gode, trygge tjenester nært folk i hele landet. Og, vi har startet en storrengjøring i arbeidslivet for å styrke folks rett til en trygg arbeidshverdag og hele, faste stillinger.
  • Vi legger til rette for ny grønn industri i hele landet. Vi har en aktiv næringspolitikk på lag med næringer og bedrifter, som skal legge til rette for ny norsk industri basert på norske ressurser. Med våre politikk skal vi kutte utslipp, møte våre klimaforpliktelser og legge til rette for trygge arbeidsplasser i hele landet.

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!