Trygdemisbruk

Trygdemisbruk er misbruk av fellesskapets penger, som egentlig skal gå til de som har krav på ytelser. 

Vi vil gjøre dette for å hindre trygdemisbruk:

  • Det er de som har behov for støtte som skal få støtte, ikke de som forsøker å misbruke systemet.
  • Det skal være mer utrygt å svindle, både av hensyn til det store flertallet som er ærlige og redelige, og fordi fellesskapets midler ikke skal misbrukes.
  • Velferdsordningene er til og for de som trenger dem. Det er viktig at de som jukser blir oppdaget og anmeldt.

Få mennesker er så heldige at de bor i et land med våre trygdeordninger. De er vårt felles forsikringssystem. Men bærekraften i dem avhenger av at kun de som trenger dem, benytter dem.  Hvis tilliten til ordningene svekkes og fellesskapet ikke lenger vil bidra har vi alle tapt. Derfor må trygdemisbruk bekjempes.

original
Anette Trettebergstuen, leder i Arbeiderpartiets familie- og kulturfraksjon

Er du enig med Arbeiderpartiet om Trygdemisbruk?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!