Tidlig ultralyd

Alle gravide skal ha samme mulighet til tidlig ultralyd

Dette mener vi om tidlig ultralyd:

  • Gi tilbud om tidlig ultralyd også i det offentlige helsevesenet.
  • Innføre NIPT-test for gravide som har rett på fosterdiagnostikk.

Tidlig ultralyd

Det finnes flere livreddende behandlinger fosterlegene kan gi allerede i mors liv, men de er avhengig av kunnskap for å kunne yte den nødvendige helsehjelpen. Tidlig ultralyd i svangerskapet er en forutsetning for å finne ut om fosteret trenger behandling av noe slag. De aller minste pasientene fortjener også den beste helsehjelpen tilgjengelig. Mor skal føle trygghet for at barnet hun bærer får den beste medisinske oppfølgingen både før, under og etter fødselen.

Arbeiderpartiet mener alle fortjener et likt helsetilbud over hele landet uavhengig av bosted og personlig økonomi. Tidlig ultralyd i svangerskapet gir økt helse og trygghet for mor og barn. Derfor mener vi alle gravide må få et tilbud om dette av den offentlige helsetjenesten, og ikke kun være et tilbud for dem som oppsøker det privat som i dag.

NIPT-test for gravide

I dag får kvinner over 38 år og andre i risikogrupper et tilbud om fosterdiagnostikk gjennom det offentlige helsevesenet når de blir gravide. Det innebærer tidlig ultralyd og en blodprøve av mor, såkalt KUB testing (Kombinert Ultralyd og Blodprøve). Først hvis det oppstår mistanke om avvik etter KUB får man tilbud om den presise NIPT-testen (non invasive prenatal test). For å få et sikkert svar må det foretas morkake- eller fostervannsprøver som medfører en viss abortrisiko. NIPT er godkjent for bruk av Høyre/FrP-regjeringen for at færre gravide skal utsettes for den faren, men Arbeiderpartiet mener, i likhet med fagmiljøene og Bioteknologirådet, at det er unødvendig å fortsette med dagens upresise blodprøve, og vil erstatte den med NIPT. For alle kvinner som har rett på fosterdiagnostikk er dette det beste og mest skånsomme tilbudet.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Tidlig ultralyd?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!