Tidlig innsats i skolen

Arbeiderpartiet vil sikre at alle elever lærer de grunnleggende lese-, skrive- og regneferdighetene tidlig, og bygge et sterkere lag rundt den enkelte elev.

Vi vil:

Lese-, skrive- og regnegaranti

Vi ønsker å innføre en lese-, skrive- og regnegaranti etter 2. trinn. Denne garantien innebærer at man skal kartlegge alle elevers lese- og regneferdigheter i 1. og 2.årstrinn. Deretter vil vi innføre en garanti der elever under et definert minstenivå i lesing og regning får et tilrettelagt tilbud om intensivopplæring og annen oppfølging. 

Det er nødvendig å øke den spesialpedagogiske kompetansen i skolen gjennom en mer aktiv og tilstedeværende PP-tjeneste og videre sørge for at spesialundervisning startes så raskt som mulig. 

Løftet innebærer også at forsterket opplæring skal som hovedregel skje i vanlig undervisningssituasjon, men at det skal være mulig å ha et spesialteam som kan settes inn på skoler for å hjelpe de  som trenger ekstra hjelp og veiledning. 

Er du enig med Arbeiderpartiet om Tidlig innsats i skolen?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!