Tidlig innsats i skolen

Arbeiderpartiet vil sikre at alle elever lærer de grunnleggende lese-, skrive- og regneferdighetene tidlig, og bygge et sterkere lag rundt den enkelte elev.

Vi vil:

  • Sørge for at alle skoler gir støtte- og intensivundervisning for elever som ikke har god nok faglig utvikling.
  • Styrke hjem-skole-samarbeidet, innføre tilbud om foreldrekurs i f.eks. leksehjelp og utdanningsvalg og etablere mer direkte kontakt mellom lærer, andre voksenpersoner og foresatte i grunnskolen.
  • Sikre gode leksehjelpsordninger, også på ungdomstrinnet.
  • Gjennomføre flere forsøk med alternative vurderings- og eksamensformer.
  • Etablere forsøk med tidlig fremmedspråk i barneskolen.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Tidlig innsats i skolen?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker