Tidlig innsats i skolen

Arbeiderpartiet vil sikre at alle elever lærer de grunnleggende lese-, skrive- og regneferdighetene tidlig, og bygge et sterkere lag rundt den enkelte elev.

Vi vil:

  • Sørge for at alle skoler gir støtte- og intensivundervisning for elever som ikke har god nok faglig utvikling.
  • Styrke hjem-skole-samarbeidet, innføre tilbud om foreldrekurs i f.eks. leksehjelp og utdanningsvalg og etablere mer direkte kontakt mellom lærer, andre voksenpersoner og foresatte i grunnskolen.
  • Sikre gode leksehjelpsordninger, også på ungdomstrinnet.
  • Gjennomføre flere forsøk med alternative vurderings- og eksamensformer.
  • Etablere forsøk med tidlig fremmedspråk i barneskolen.

Lese-, skrive- og regnegaranti

Vi ønsker å innføre en lese-, skrive- og regnegaranti etter 2. trinn. Denne garantien innebærer at man skal kartlegge alle elevers lese- og regneferdigheter i 1. og 2.årstrinn. Deretter vil vi innføre en garanti der elever under et definert minstenivå i lesing og regning får et tilrettelagt tilbud om intensivopplæring og annen oppfølging. 

Det er nødvendig å øke den spesialpedagogiske kompetansen i skolen gjennom en mer aktiv og tilstedeværende PP-tjeneste og videre sørge for at spesialundervisning startes så raskt som mulig. 

Løftet innebærer også at forsterket opplæring skal som hovedregel skje i vanlig undervisningssituasjon, men at det skal være mulig å ha et spesialteam som kan settes inn på skoler for å hjelpe de  som trenger ekstra hjelp og veiledning. 

Er du enig med Arbeiderpartiet om Tidlig innsats i skolen?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!