Sykepleiere

Norske sykepleiere fortjener stor anerkjennelse for den livsviktige jobben de gjør

Kompetanse og utdanning

I årene som kommer vil behovet for helse- og omsorgstjenester øke, og det vil være et stort behov for arbeidskraft til denne sektoren. 

Kompetansebehovet vil også endre seg. Helse- og omsorgssektoren må oppleves som et karrierevalg med gode muligheter for utvikling og nye utfordringer.

Vi vil satse på etter- og videreutdanningstilbudet for ansatte i pleie- og omsorgssektoren. I regjering satset vi store ressurser på etter– og videreutdanning i kommunene, så vel som på sykehus.

På sykehusene har vi stilt krav om at det skal utvikles planer for etter- videreutdanning av helsepersonell.

Kommunene har et tilsvarende ansvar for å sikre etter- og videreutdanning i kommunalhelsetjenesten, samt sørge for å planlegge for fremtidige behov.

Arbeidsvilkår 

Arbeiderpartiet vil beholde sykepleierpensjonsordningen og redusere lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Vi vet at likestilling mellom kvinner og menn i arbeid og familie bidrar til lønnsutjevning. 

Arbeiderpartiet respekterer partenes ansvar for å ta stilling til lønns- og arbeidsvilkår under etterutdanning. 

Vi vil ta initiativ til en dialog mellom NSF, KS og de regionale helseforetakene for å se på behovet for spesialsykepleiere i et nasjonalt perspektiv.

I Arbeidslivsmeldingen "Felles ansvar for et godt og anstendig arbeidsliv" ble arbeidsmiljøloven gjennomgått grundig. 

Vi fremmet nye regler for tiltak mot ufrivillig deltid og mot sosial dumping, særlig for innleid arbeidskraft. Regelverket er for fragmentert når det gjelder overvåking og kontroll på arbeidsplassen, her ønsker Arbeiderpartiet å vurdere forbedringer. 

Når det gjelder reglene om varsling ønskes en evaluering for å se om det er behov for justeringer.

Arbeidsmiljøloven og tariffavtalene regulerer arbeidstiden i Norge. Med utgangspunkt i lovverk og politiske mål, er budskapet at konkrete løsninger må avtales gjennom forhandlinger mellom partene i arbeidslivet.

Dette er den norske modellen i praksis. Utfordringen i norske sykehus er å få bemanningen til å passe med arbeidsoppgavene. 

Norske sykehus gir helsehjelp 24 timer i døgnet, 7 dager i uka, hele året. Ved noen sykehus har de funnet gode løsninger på dette. Ved andre sykehus er det vanskelig å få kabalen til å gå opp.

Det er et ansvar både for ledelse og ansatte å finne gode løsninger til pasientenes beste, løsninger som også ivaretar arbeidstakernes rettigheter og sikrer trygge og gode arbeidsplasser.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Sykepleiere?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!