Studenters psykiske helse

Arbeiderpartiet prioriterer penger både til å skaffe kunnskap om problemene, og til å gjøre noe med psykiske plager. 

Slik ønsker vi å bedre studenters psykiske helse:

 • Gjennomføre et løft for Studenthelsetjenesten.
 • Sikre et godt psykisk og fysisk helsetilbud for alle studenter, organisert gjennom samskipnadene og vertskommunene.
 • Prøve ut forebyggingsmodeller i regi av studentsamskipnadene. 
 • Gjenoppta levekårsundersøkelsen for studenter, som Høyre og FrP avviklet.

Tiltak og kunnskap 

Det er over flere år dokumentert at en av fem studenter opplever alvorlige psykiske symptomplager i studietiden, og at studenter er mer utsatt enn befolkningen for øvrig. Det har vært en markant økning i tallene fra 2010 til 2014, og utviklingen går klart i negativ retning. 

Vi kan ikke godta at hver femte student skal måtte forvente psykiske symptomplager i studietiden.   

Flere steder har studentene organisert psykisk helsehjelp i regi av studentsamskipnadene, og studentene finansierer helsetjenesten i stor grad via semesteravgiften. 

Flere helseforetak gir likevel støtte til samskipnadene for å ansette egne psykologer, og Ap vil ha et løft for studenthelsetjenesten.  

Arbeiderpartiet har over flere år prioritert studenters psykiske helse, blant annet i våre alternative statsbudsjetter, og ved å gjennomføre levekårsundersøkelsen for studenter for å få mer kunnskap – en undersøkelse Høyre og FrP avviklet. 

Vi trenger mer kunnskap, ikke mindre, og vi må sette av penger til arbeid for bedre psykisk helse blant studenter. 

I alternativt budsjett for 2017 foreslo vi å sette av 15 mill. kr – 10 mill. kr mer enn regjeringen – til styrket samarbeid mellom Studenthelsetjenesten og sykehusene om psykisk helsetilbud til studenter.

Dette skiller oss fra Høyre/FrP-regjeringen

 • Prioriterer psykisk helse

  Politikk handler om prioriteringer, og det er viktig å ikke glemme de små postene på budsjettet

  Arbeiderpartiet prioriterer penger til å styrke arbeidet for studenters psykiske helse. Det er viktig for studentene selv, og det er viktig for landet. 

  Høyre/FrP-regjeringen har brukt de store pengene på skattekutt til dem som har mest fra før, for så å ha måttet knipe inn på budsjettposter som kan virke små, men som betyr mye. Studenthelse er en slik post. 

Dette har vi gjort:

Er du enig med Arbeiderpartiet om Studenters psykiske helse?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!