Studenters psykiske helse

Arbeiderpartiet prioriterer penger både til å skaffe kunnskap om problemene, og til å gjøre noe med psykiske plager. 

Slik ønsker vi å bedre studenters psykiske helse:

 • Gjennomføre et løft for Studenthelsetjenesten.
 • Sikre et godt psykisk og fysisk helsetilbud for alle studenter, organisert gjennom samskipnadene og vertskommunene.
 • Prøve ut forebyggingsmodeller i regi av studentsamskipnadene. 
 • Gjenoppta levekårsundersøkelsen for studenter, som Høyre og FrP avviklet.

Tiltak og kunnskap 

Det er dokumentert at en av fire studenter opplever alvorlige psykiske symptomplager i studietiden, og at studenter er mer utsatt enn befolkningen for øvrig. Det har vært en markant økning i tallene fra 2010 til 2018, og utviklingen går klart i negativ retning. Fra 2014 til 2018 økte andelen studenter med psykiske symptomplager fra en av fem til en av fire.

Vi kan ikke godta at sen slik utvikling fortsetter.   

Flere steder har studentene organisert psykisk helsehjelp i regi av studentsamskipnadene, og studentene finansierer helsetjenesten i stor grad via semesteravgiften. 

Flere helseforetak gir likevel støtte til samskipnadene for å ansette egne psykologer, og Ap vil ha et løft for studenthelsetjenesten.  

Arbeiderpartiet har over flere år prioritert studenters psykiske helse, blant annet i våre alternative statsbudsjetter, og ved å gjennomføre levekårsundersøkelsen for studenter for å få mer kunnskap – en undersøkelse Høyre og FrP avviklet. 

Vi trenger mer kunnskap, ikke mindre, og vi må sette av penger til arbeid for bedre psykisk helse blant studenter. 

I alternativt budsjett for 2017 foreslo vi å sette av 15 mill. kr – 10 mill. kr mer enn regjeringen – til styrket samarbeid mellom Studenthelsetjenesten og sykehusene om psykisk helsetilbud til studenter.

Dette skiller oss fra høyreregjeringen

 • Prioriterer psykisk helse

  Politikk handler om prioriteringer, og det er viktig å ikke glemme de små postene på budsjettet

  Arbeiderpartiet prioriterer penger til å styrke arbeidet for studenters psykiske helse. Det er viktig for studentene selv, og det er viktig for landet. 

  Høyreregjeringen har brukt de store pengene på skattekutt til dem som har mest fra før, for så å ha måttet knipe inn på budsjettposter som kan virke små, men som betyr mye. Studenthelse er en slik post. 

Dette har vi gjort:

Er du enig med Arbeiderpartiet om Studenters psykiske helse?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker