Skolemat og skolefrukt

Skolemat er et kinderegg – det er sunt, det er bra for læring og det bygger gode, inkluderende fellesskap.

Arbeiderpartiet vil:

  • Gi alle elever et sunt og enkelt skolemåltid hver dag, med brødmat, melk, frukt og grønt.
  • Gi skolene frihet til å organisere skolemåltid slik det passer best hos dem, og sørge for tilskudd til administrative utgifter og gi kommunene rentefrie lån hvis de trenger det for tilpasning av bygg og enkle kjøkkenfasiliteter.

Skolemat kan utjevne forskjeller

Hver tiende elev i 6. klasse kommer på skolen uten å ha spist frokost og over 60 000 barn (1 av 7) har ikke med seg matpakke. Sannsynligvis er det mange av de samme barna som går sultne gjennom hele skoledagen. Det er barn og unge fra hjem med liten tid og dårlig råd som ikke får med seg matpakke i sekken, og det er ungdom fra familier med lav inntekt som spiser minst frukt og grønt. Vanene fra oppveksten varer ofte livet ut, derfor gir sosiale forskjeller i barn og unges forskjeller utslag i helser, muligheter og levealder.

Skolemat er bra for læring

Mat på skolen er et effektivt grep for bedre folkehelse og bedre læring. Sunn skolemat gir bedre konsentrasjon, kan forbedre skoleresultatene og skaper fellesskap ved at alle elever samles rundt et felles måltid. Mat på skolen vil sørge for at alle barn får et ordentlig måltid om dagen, og dette vil utjevne sosiale helseforskjeller.

Ordningen med skolemat skal ikke gå ut over lærernes tid til elevene. Den enkelte kommune skal ha frihet til å organisere tilbudet slik de selv ønsker. 

Hva skal skolematen inneholde?

I flere av kommunene og fylkene vi styrer har vi allerede innført dette, og det er snakk om et sunt og enkelt brødmåltid med pålegg, melk/juice og frukt og grønt, men kommuner og fylker må få bestemme innretningen på måltidet selv.

Skolefrukt

Å sørge for at både voksne og barn spiser mer frukt og grønt er noe av det mest målrettede vi kan gjøre for å bedre norsk folkehelse. Gratis skolefrukt gir varig økt inntak av frukt og grønt hos barn og unge. Elevene etablerer sunnere vaner som de tar med seg videre i livet. Å etablere gode helsevaner tidlig i livet har stor innvirkning på mulighetene til å lykkes på skolen og i senere i arbeidslivet.

Dette skiller oss fra høyreregjeringen

  • Skolefruktordning

    Skolefruktordningen ble innført av den rødgrønne regjeringen, og fjernet av Høyre/Frp-regjeringen.

    Arbeiderpartiet vil ha en skolefruktordning som sikrer at alle barn i ungdomsskolen får tilgang på gratis frukt og grønt.  

    Høyreregjeringen fjernet skolefruktordningen, og vil ikke gjeninnføre den.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Skolemat og skolefrukt?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker