Skolemat og skolefrukt

Sunn mat for alle elever

Vil vil dette med mat i skolen:

  • Tilby sunn mat i skolen for alle elever hver dag.
  • Gjeninnføre skolefrukt i ungdomsskolen.

Skolefrukt

Å sørge for at både voksne og barn spiser mer frukt og grønt er noe av det mest målrettede vi kan gjøre for å bedre norsk folkehelse

Inntak av frukt og grønt virker positivt på folks helse, har en sosialt utjevnende effekt, og vi vet at å etablere gode helsevaner tidlig i livet har stor innvirkning på mulighetene til å lykkes på skolen og i senere i arbeidslivet.

Forskning fra Universitet i Agder viser at elever som får frukt og grønt på skolen spiser mindre snop og søtsaker. Størst endring ser man hos de elevene som tidligere var storforbrukere av brus og snacks.

Gratis skolefrukt gir også varig økt inntak av frukt og grønt hos barn og unge. Elevene etablerer sunnere vaner som de tar med seg videre i livet. 

Elever som har fått gratis skolefrukt rapporterer om mindre overvekt åtte år etter at de var med i ordningen, enn elever som ikke fikk det samme tilbudet.

Arbeiderpartiet mener helsegevinstene er godt dokumentert, og vil gjeninnføre frukt og grønt i skolen.

Flere forskningsprosjekter fra blant annet Trøndelag Forskning og Utvikling, Nordisk Råd, SINTEF med flere, peker også på de ulike positive effektene av et organisert måltid i løpet av skoledagen. 

Skolemat

Mat i skolen har både ernæringsmessige og sosiale fordeler. I tillegg ser det ut til å ha positiv effekt for læring. Forskningsmiljøer innen sosial ulikhet peker også på at mat i skolen vil være et viktig bidrag mot sosiale forskjeller i helse.

Arbeiderpartiet mener at en skolematordning som favner alle norske barn vil ha stor samfunnsmessig nytte. Mange skoler har innført dette allerede. 

Vi ser for oss et enkelt måltid som tilbys elevene i løpet av skoledagen, i skolens egen regi eller i samarbeid med andre. Måltidet vil finansieres som et spleiselag mellom staten, kommuner og frivillige betalingsordninger for foresatte. Skjermingsordninger skal etableres.

Det må være stor grad av frihet for kommunene og skolene til å innrette et tilbud om skolemat på en måte som passer hver enkelt skole. 

Om det skal skje før skoledagen eller i løpet av skoledagen må også være opp til den enkelte skole eller skoleeier. Det kan være ulike behov, og forholdene kjennes best lokalt.

Dette skiller oss fra Høyre-Frp-Venstre-regjeringen

Frem til januar 2018 Høyre-Frp-regjerningen

  • Skolefruktordning

    Skolefruktordningen ble innført av den rødgrønne regjeringen, og fjernet av Høyre/Frp-regjeringen.

    Arbeiderpartiet vil ha en skolefruktordning som sikrer at alle barn i ungdomsskolen får tilgang på gratis frukt og grønt.  

    Høyre-Frp-Venstre-regjeringen fjernet skolefruktordningen, og vil ikke gjeninnføre den.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Skolemat og skolefrukt?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!