Skolemat og skolefrukt

Sunn mat for alle elever

Vil vil dette med mat i skolen:

  • Tilby et sunt og gratis skolemåltid for alle elever i grunnskolen hver dag.
  • Gjeninnføre skolefrukt i ungdomsskolen.

Skolemat

Vi vil starte innføringen av skolemåltid ved at kommunene som ønsker det får tilskudd til dette. 

Mat på skolen er et effektivt grep for bedre folkehelse og bedre læring. Sunn skolemat gir bedre konsentrasjon, kan forbedre skoleresultatene og skaper fellesskap ved at alle elever samles rundt et felles måltid. Mat på skolen vil sørge for at alle barn får et ordentlig måltid om dagen, og dette vil utjevne sosiale helseforskjeller.

Ordningen med skolemat skal ikke gå ut over lærernes tid til elevene. Den enkelte kommune skal ha frihet til å organisere tilbudet slik de selv ønsker.

Vi ser for oss et enkelt måltid som tilbys elevene i løpet av skoledagen, i skolens egen regi eller i samarbeid med andre. 

Skolefrukt

Å sørge for at både voksne og barn spiser mer frukt og grønt er noe av det mest målrettede vi kan gjøre for å bedre norsk folkehelse

Inntak av frukt og grønt virker positivt på folks helse, har en sosialt utjevnende effekt, og vi vet at å etablere gode helsevaner tidlig i livet har stor innvirkning på mulighetene til å lykkes på skolen og i senere i arbeidslivet.

Forskning fra Universitet i Agder viser at elever som får frukt og grønt på skolen spiser mindre snop og søtsaker. Størst endring ser man hos de elevene som tidligere var storforbrukere av brus og snacks.

Gratis skolefrukt gir også varig økt inntak av frukt og grønt hos barn og unge. Elevene etablerer sunnere vaner som de tar med seg videre i livet. 

Elever som har fått gratis skolefrukt rapporterer om mindre overvekt åtte år etter at de var med i ordningen, enn elever som ikke fikk det samme tilbudet.

Arbeiderpartiet mener helsegevinstene er godt dokumentert, og vil gjeninnføre frukt og grønt i skolen.

Flere forskningsprosjekter fra blant annet Trøndelag Forskning og Utvikling, Nordisk Råd, SINTEF med flere, peker også på de ulike positive effektene av et organisert måltid i løpet av skoledagen.

Dette skiller oss fra høyreregjeringen

  • Skolefruktordning

    Skolefruktordningen ble innført av den rødgrønne regjeringen, og fjernet av Høyre/Frp-regjeringen.

    Arbeiderpartiet vil ha en skolefruktordning som sikrer at alle barn i ungdomsskolen får tilgang på gratis frukt og grønt.  

    Høyreregjeringen fjernet skolefruktordningen, og vil ikke gjeninnføre den.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Skolemat og skolefrukt?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!