Seksuell og reproduktiv helse

Alle har rett på kunnskap om og selvbestemmelse over egen kropp.

Vi vil:

  • Styrke undervisningen i seksualitet og grensesetting, kjønns- og seksualitetsmangfold, LHBT+ og reproduktiv helse i barnehagen, grunnskolen og den videregående skolen.
  • Utvide ordningen med gratis prevensjon for unge jenter og kvinner.
  • At alle gravide som ønsker det, skal få tilbud om tidlig ultralyd.
  • Si nei til innskrenkninger i kvinners rettigheter til selvbestemt abort.
  • At kvinner som vurderer abort, skal behandles likt over hele landet.
  • Sørge for nok helsesykepleiere i skolehelsetjenesten ved å innføre en nasjonal bemanningsnorm for skolehelsetjenesten i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger.
  • Si nei til en utvikling der foreldre kan velge egenskaper til sine barn.
  • Sikre at alle kommuner kan oppfylle kravet om hjemmebesøk til alle nybakte mødre.

Seksuell og reproduktiv helse handler om at folk har rett på kunnskap om og selvbestemmelse over sin egen kropp. Kunnskap kan gis i skolen, gjennom god og alderstilpasset seksualundervisning eller fra helsepersonell, blant annet i skolehelsetjenesten

Arbeiderpartiet vil trappe opp midler til den tverrfaglige skolehelsetjenesten og forbedre seksualundervisningen i skolen.

Alle har rett til å bestemme over egen kropp. Arbeiderpartiet vil si nei til alle forslag som handler om å innskrenke retten til abort.

Tiden etter fødsel er for mange en sårbar fase, der det er spesielt viktig med god oppfølging. Arbeiderpartiet vi sikre at alle kommuner kan oppfylle kravet om hjemmebesøk til nybakte mødre.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Seksuell og reproduktiv helse?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker