Seksuell og reproduktiv helse

Rett på kunnskap om og selvbestemmelse over egen kropp

Vi vil:

  • Fornye og forbedre seksualundervisningen til å også omhandle kjønns- og seksualitetsmangfold, grensesetting, relasjoner og ansvar.
  • Trappe opp og øremerke midler til tverrfaglige skolehelsetjenester og helsestasjoner.
  • Jobbe mot innskrenkninger i kvinners rettigheter til selvbestemt abort og beholde dagens grense for selvbestemt abort på 12 uker.
  • At kvinner som vurderer abort, skal behandles likt over hele landet.
  • At alle gravide som ønsker det, skal få tilbud om tidlig ultralyd.
  • Si nei til en utvikling der foreldre kan velge egenskaper til sine barn.
  • Sikre at alle kommuner kan oppfylle kravet om hjemmebesøk til alle nybakte mødre.

Seksuell og reproduktiv helse handler om at folk har rett på kunnskap om og selvbestemmelse over sin egen kropp. Kunnskap kan gis i skolen, gjennom god og alderstilpasset seksualundervisning eller fra helsepersonell, blant annet i skolehelsetjenesten. Arbeiderpartiet vil trappe opp midler til den tverrfaglige skolehelsetjenesten og forbedre seksualundervisningen i skolen.

Alle har rett til å bestemme over egen kropp. Arbeiderpartiet mener dagens abortlov på en god måte balanserer hensynet til kvinnen på den ene side og vernet om fosteret på den andre side.

Tiden etter fødsel er for mange en sårbar fase, der det er spesielt viktig med god oppfølging. Arbeiderpartiet vi sikre at alle kommuner kan oppfylle kravet om hjemmebesøk til nybakte mødre.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Seksuell og reproduktiv helse?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!