Rehabilitering

Vi skal rette fokus mot funksjon, ikke på sykdom.

Slik vil vi bedre rehabiliteringstilbudet:

  • Mer fokus på hverdagsrehabilitering, og styrke kommunenes evne til å ivareta rehabilitering.
  • Videreutvikle rehabiliteringsfeltet i samarbeid med ideelle organisasjoner som jobber med de aktuelle områdene.
  • Videreføre arbeidet med samhandlingsreformen.

Tilpasset hjelp

Kronikere er ikke en homogen gruppe, de blir kalt sårbare, ressurssvake, syke eller hjelpetrengende. Alt for sjeldent bruker vi betegnelsene som robuste, ressurssterke, friske og positive. Sannheten er at gruppen er like heterogen som andre grupper i samfunnet - men de er ofte nødt til å løse dagliglivets utfordringer på en annen måte. Vi skal derfor rette fokus mot funksjon og ikke på sykdom.

Rehabilitering handler om alt fra hverdagsmestring til høyspesialiserte tjenester. Mye av svaret på hvordan vi sikrer at alle får den rehabilitering de trenger, ligger i et systematisk samarbeid mellom fagfolk og pasient for å nå konkrete mål om mestring, deltagelse og livskvalitet. Helt sentralt er hvordan den enkelte selv kan bidra aktivt til å gjenopprette eller bedre sitt funksjonsnivå.

Jo tidligere man starter rehabilitering, jo bedre og mer effektiv er den. Allerede i akuttfasen av en sykdom/skade burde man legge en plan for rehabilitering, og pasientens hjemkommune må involveres allerede under sykehusoppholdet slik at det planlegges et helhetlig rehabiliteringsforløp tilpasset hver enkelt pasient. 

Er du enig med Arbeiderpartiet om Rehabilitering?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker