Permitteringsregelverket

I stedet for å gi ansatte sparken, skal norske bedrifter ha mulighet til å permittere i perioder med lav etterspørsel.

Vi mener dette om permittering:

  • Permitteringsregelverket bør utvides når det er dårlige tider i økonomien og mange står i fare for å bli arbeidsledige. På samme måte bør det strammes inn når det igjen går bedre.
  • Permittering kan være en god løsning for å hjelpe bedrifter med å holde på viktig kompetanse gjennom krevende perioder. Dessuten unngår man at arbeidsfolk unødvendig mister jobben. 
  • Det er viktig at arbeidsstansen i bedriften kun er ment å være midlertidig, og at det kan komme nye oppdrag innen rimelig tid.

Permitterte kommer tilbake i arbeid

9 av 10 permitterte kommer tilbake til arbeidslivet. 8 av 10 tilbake til bedriften de var permittert fra.  

I løpet av coronakrisen har Arbeiderpartiet hele tiden stått fast på at man skal sikre krisetiltak som forhindrer at arbeidsplasser går tapt. Høyreregjeringens umiddelbare reaksjon da krisen rammet var å kutte perioden arbeidsgiver skulle betale lønn til de permitterte fra 15 til 2 dager.

Arbeiderpartiet fikk gjennomslag for at felleskapet da skulle ta ansvar for at permitteringer ikke kun reddet arbeidsgiverne, men også sikret arbeidstakernes tapte inntekt ved at staten dekket full lønn i 18 dager ved permittering. 

Arbeiderpartiet fikk også fått gjennomslag for å forlenge permitteringsperioden og innføringen av mer gunstige dagpengeregler for de som er permitterte. Mens høyreregjeringen forsøkte avvikle disse reglene ved hver korsvei, mener Arbeiderpartiet at krisetiltakene må vare så lenge krisen gjør det.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Permitteringsregelverket?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker