Permitteringsregelverket

I stedet for å gi ansatte sparken, skal norske bedrifter ha mulighet til å permittere i perioder med lav etterspørsel

Vi mener dette om permittering:

 • Permitteringsregelverket bør utvides når det er dårlige tider i økonomien og mange står i fare for å bli arbeidsledige. På samme måte bør det strammes inn når det igjen går bedre.
 • Permittering kan være en god løsning for å hjelpe bedrifter med å holde på viktig kompetanse gjennom krevende perioder. Dessuten unngår man at arbeidsfolk unødvendig mister jobben. 
 • Det er viktig at arbeidsstansen i bedriften kun er ment å være midlertidig, og at det kan komme nye oppdrag innen rimelig tid.

Permitterte kommer tilbake i arbeid

9 av 10 permitterte kommer tilbake til arbeidslivet. 8 av 10 tilbake til bedriften de var permittert fra.  

Før sommeren 2020 ville Arbeiderpartiet forlenge dagpengeperioden ved permitteringer til 52 uker, for å forhindre folk å bli oppsagt under korona. Det stemte høyreregjeringen og Frp mot.

I 2015 begrunnet høyreregjeringen lenge sine avslag på å utvide permitteringsreglene med at det kunne føre til at “kompetanse låses inn”, og at det kan hindre omstilling. Men tallene viser at vi ikke snakker om en innlåsingseffekt, men en inkluderingseffekt. Og omstilling skjer nettopp i bedriftene, ikke i arbeidsledighetskøen. 

Oppsigelser er ikke det samme som omstilling. Oppsigelser kan hindre omstilling og videreutvikling. Når en bedrift mister sine ansatte, forsvinner også den kompetansen som omstillingen bygger på. Det er ikke bare bedriftens problem. Det kan bli Norges problem om vi taper fagmiljøer og kunnskap i viktige bransjer.

Dette skiller oss fra høyreregjeringen

 • Utvide permitteringsregelverket

  Å utvide permitteringsregelverket kan gi bedrifter som står overfor midlertidige problemer mulighet til å holde på kompetent arbeidskraft.

  Arbeiderpartiet Foreslo tidlig da arbeidsledigheten begynte å øke i 2015 å utvide permitteringsregelverket.

  Høyreregjeringen Åpnet etter massivt press fra partene i arbeidslivet til slutt opp for permittering opp til 52 uker halveis ut i 2016. Endringen var kun en reversering av egen tidligere innstramming, ikke en styrking tilpasset den økende ledigheten.

 • Arbeidsgivers egendandel

  Når en permittering er trådt i kraft og den ansatte ikke lenger er i arbeid, har arbeidsgiver plikt til å betale lønn for en periode på 10 arbeidsdager. 

  Arbeiderpartiet Foreslo å redusere arbeidsgivernes egenandel fra 10 til 5 dager. 

  Høyreregjeringen Økte arbeidsgivernes egenandel fra 10 til 15 dager arbeidsdager. Dermed skyves deler av kostnadene ved lengre permittering over på bedriftene. 

Er du enig med Arbeiderpartiet om Permitteringsregelverket?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker