Statens pensjonsfond utland - Oljepenger

For Arbeiderpartiet er det tre viktige hensyn å ta når det gjelder oljepengene

Våre hensyn når det gjelder oljepengene:

  • Vi ønsker at flere generasjoner skal kunne nyte godt av rikdommen. Derfor setter vi av en del i fond til framtidige pensjonsutgifter som ellers måtte blitt betalt av skattebetalerne.
  • Rikdommen skal komme fellesskapet til gode. Derfor har vi et stort offentlig eierskap i oljesektoren.
  • Vi ønsker ikke å risikere en svært høy rente og tapte arbeidsplasser ved å bruke mer penger enn økonomien vår tåler.

For å trygge folks pensjoner skal forvaltningen av oljefondet fortsatt skje med mål om å oppnå høyest mulig avkastning, med moderat risiko og innenfor de etiske retningslinjene. 

Fondet skal være blant de ledende i verden i arbeidet for menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og et bedre klima. 

Arbeiderpartiet vil videreutvikle investeringsstrategien for Statens pensjonsfond utland med mål om høyest mulig avkastning, med moderat risiko og innenfor de etiske retningslinjene, og gjennomgå fondets retningslinjer for investeringer i skatteparadiser.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Statens pensjonsfond utland - Oljepenger?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!