Nei til salg av Norge

Vi er imot å selge vårt felles arvesølv. Vi skal eie vann, skog og fisk sammen.

Slik vil vi forhindre salg av Norge:

  • Arbeiderpartiet vil ha et sterkt statlig eierskap, som sikrer kontroll over naturressurser, viktig infrastruktur og eierskap i strategisk viktige industribedrifter.
  • Statkraft skal forbli eid av staten, inntektene fra vannkraften tilhører det norske folk.
  • Vi er garantist for at fiskeressursene skal tilhøre fellesskapet. Fiskeflåten skal eies av fiskerne, og nasjonalitetskravet opprettholdes. Vi sier nei til evigvarende kvoter.     
  • Statsskog skal ikke privatiseres. Et sterkt statlig eierskap av Norges skoger skal sikre felles muligheter for jakt, fiske og friluftsliv. 
  • Nei til private utenlandskabler. Norske strømkunder skal ikke betale regninga for at private skal tjene på strømhandel om kabler.
  • Utrede om en styrking av dagens eierskapsforvaltning kan sikre nasjonal forankring av strategiske bedrifter sammen med private eiere. 

Staten er eier av flere av de største bedriftene i Norge. Det sikrer at fellesskapet eier kritisk infrastruktur og viktige naturressurser. Det statlige eierskapet gjør også at viktige kompetansemiljøer som ellers ville forsvunnet til utlandet, forblir i Norge. Derfor sier Arbeiderpartiet nei til at staten selger seg ned i strategisk viktige selskaper for Norge. 

I stedet vil vi bruke det offentlige eierskapet aktivt og forvalte statens eierposisjoner på en profesjonell og ansvarlig måte. Vi har som mål at strategisk viktige bedrifter beholder en sterk forankring i Norge. Med hovedkontor følger viktige stabsfunksjoner, forsknings- og utviklingsoppgaver og nasjonalt ansvar, noe som gir viktige ringvirkninger.

Vi vil supplere satsingen vi gjør gjennom forskningsmidler og virkemiddelapparat, ved bevisst å bruke statlig eierskap for å sørge for at større, etablerte nøkkelbedrifter bevarer sin norske forankring. Ledende selskaper med statlig eierskap bør være viktige lokomotiver i utvikling av nye produkter og tjenester. Dette må skje gjennom anvendelse av ny teknologi og klimavennlige løsninger. 

Er du enig med Arbeiderpartiet om Nei til salg av Norge?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!