ME

Vi vil arbeide for å få mer kunnskap og bedre muligheter til å hjelpe pasientgrupper med ME

Pasienter med ME opplever store lidelser og utfordringer i hverdagen. Vi vil arbeide for å få mer kunnskap og bedre muligheter til å hjelpe pasientgrupper med ME, og andre sykdomstilstander med langvarig smerte og/eller utmattelsessymptomer. I tillegg er det viktig at mennesker med denne typen lidelser møtes med omsorg og respekt i helsetjenesten.

Helse- og omsorgsdepartementet ba i 2013 Forskningsrådet prioritere forskning på ME. Forskningsrådet innvilget etter dette støtte til en studie på ME som har vist lovende resultater. Første del av studien ble gjennomført ved Haukeland universitetssykehus, og vakte internasjonal oppmerksomhet da resultatene ble gjort kjent. 

Studien viste at ti av femten i en behandlingsgruppe av ME- pasienter opplevde bedring ved bruk av kreftmedisinen Rituxima. Studien vil avklare effekt og sikkerhet ved bruk av medisinen Rituxima, spesielt langtidseffekt og ulikheter i effekt på ME-pasienter med forskjellig grad av sykdomsutvikling.

I 2012 ble det etablert en nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME, slik at pasienter med denne diagnosen mottar kunnskapsbasert og trygg behandling. Studien som nå har fått støtte fra Forskningsrådet er ett av tiltakene for å oppnå dette.

Denne studien er svært viktig for å få bedre kunnskap om kort- og langtidseffekt, herunder eventuelle bivirkninger for ME-pasienter med denne kreftmedisinen. 

Er du enig med Arbeiderpartiet om ME?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!