Luftambulansetjenesten

Folks trygghet avhenger av at hjelpen kommer når de trenger den!

Vi vil dette med luftambulansetjenesten i nord:

  • Gjennomføre en statlig overtakelse av luftambulansen og utrede mulige modeller for samarbeid med ideell sektor.
  • Det må sikres et forsvarlig beredskapsnivå. Nødvendige ressurser må stilles til rådighet ved innleie av tjenester fra andre, i tillegg til bistand fra Forsvaret.

Luftambulansekrisen i 2019 var en varslet krise.

Det har aldri tidligere vært tilsvarende langvarig beredskapssvikt i ambulanseflytjenesten enn det Nord-Norge opplevde i 2019. Arbeiderpartiet har gjentatte ganger advart høyreregjeringen om tilstanden i tjenesten. Det hjelper ikke å vise til god beredskap i anbudsdokumenter, hvis den reelle tjenesten ikke leverer.

Arbeiderpartiet ba høyreregjeringen sikre beredskapen i luftambulansetjenesten frem til staten kan overta driften, og at nødvendige ressurser stilles til rådighet ved innleie av tjenester fra andre operatører i tillegg til bistand fra Forsvaret.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Luftambulansetjenesten?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker