Koronavirus (Coronavirus)

– Ingen skal gå alene gjennom krisen

For Arbeiderpartiet har dette vært viktig rundt håndteringen av koronaviruset i Norge

  • Å støtte de helsefaglige påleggene regjeringen kom med 12. mars. Det er viktig at folk får tydelige helseråd de kan følge, og at staten stiller opp med penger til sykehus og helsevesen.
  • Bedre regjeringens krisepakke, gjøre den mer sosial og støtte mennesker som kommer i en vanskelig situasjon. Dette har vi fått til blant annet gjennom at arbeidstakere får flere dager med full lønn om de blir permittert, at vi tar et ekstra ansvar for lavtlønte og at omsorgspengeordningen blir rausere.
  • At vi har fått på plass ekstra ordninger for selvstendig næringsdrivende, frilansere og læringer.
  • At vi har sørget for kraftigere tiltak for å sikre bransjer og bedrifter som sliter. Blant annet ved nedsatt arbeidsgiveravgift, slik at bedrifter som har problemer med å betale regninger kan holde på sine ansatte.
  • At kommunene, helsevesenet og Nav, får de pengene de trenger.
  • At alle partier på Stortinget er enige om den såkalte koronaloven. De utvidede fullmaktene gitt regjeringen er nødvendig i en krisetid. For oss er det viktig at fullmaktene er så små som mulig, så korte som mulig og prosessene så gjennomsiktige som mulig, samtidig som vi sikrer at myndighetene kan snu seg raskt for å holde hjulene i gang og levere trygge tjenester i en svært krevende tid.

Bedre krisepakke for vanlige folk 19. mars

– I dag, 19. mars, har vi sikret at de som står i førstelinja i å forebygge og beskytte folk mot smitte ikke skal bli begrenset av trange budsjetter, men har det de trenger til den jobben de skal gjøre. Enten de jobber på sykehuset, i kommunene eller i NAV. Det sikrer vi med denne avtalen, sier Hadia Tajik, finanspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.

Tajik trekker også fram at avtalen innebærer at arbeidsgiveravgiften blir satt ned i to måneder slik at bedrifter som har problemer med å betale regningene sine kan holde på sine ansatte.

– Dette er et svært kraftfullt tiltak og utgjør svært store beløp, sier Tajik.

– Noen er ikke så synlige akkurat nå, men de er likevel viktige å se. Barn som nå må være lenge hjemme, men lever i utrygge hjem, trenger at vi er der for dem nå. Vi vil gjøre det vi kan for at barna ikke opplever at hverdagen forverres, når de skjermes fra omverdenen og isoleres hjemme. Enigheten bidrar til at regjeringen også gjennom sine underliggende etater, må sørge for at alle kommuner følger opp disse barna, sier Tajik.

Hadia Tajik påpeker at ukene og månedene som kommer, vil være krevende for arbeidsfolk og bedrifter. - Arbeiderpartiet er tydelige på at når fellesskapet stiller store midler til disposisjon for næringslivet, skal ikke pengene gå til utbytte og bonuser. Vi ønsket å få resten av partiene med på dette, men her har vi ikke fått flertall, sier hun.

– Det er viktig at vi ikke lager et system der vi sosialiserer tap, og privatiserer gevinst. Fellesskapets midler må brukes riktig, og da bør det ikke være risiko for at pengene går til privat berikelse, framfor å redde bedrifter som er på konkursens rand.

Også denne gang er det et bredt flertall bak de sentrale forslagene som er behandlet. Tajik understreker viktigheten av at partiene opptrer konstruktivt i en tid som er krevende for landet.

Se oversikt over vedtakene på Stortinget.no

Første økonomiske tiltak 16. mars

For Arbeiderpartiet var det viktig å skape en mer sosial profil på regjerings forslag til krisepakke. Derfor var det helt nødvendig og rettferdig at arbeidstaker får flere dager med full lønn om de blir permittert, at vi tar et ekstra ansvar for lavtlønte og at omsorgspengeordningen ble rausere. Se hele enigheten i vedlegget nedenfor.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Koronavirus (Coronavirus)?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!