Koronavirus (Coronavirus)

– Ingen skal gå alene gjennom krisen

For Arbeiderpartiet har dette vært viktig rundt håndteringen av koronaviruset i Norge

  • Å støtte de helsefaglige anbefalingene og påleggene. Det er viktig at folk får tydelige helseråd de kan følge, og at staten stiller opp med penger til sykehus og helsevesen.
  • Bedre regjeringens første krisepakke, gjøre den mer sosial og støtte mennesker som kommer i en vanskelig situasjon. Dette har vi fått til blant annet gjennom at arbeidstakere får flere dager med full lønn om de blir permittert, at vi tar et ekstra ansvar for lavtlønte og at omsorgspengeordningen blir rausere.
  • At vi har fått på plass ekstra ordninger for selvstendig næringsdrivende, frilansere og læringer.
  • At vi har sørget for kraftigere tiltak for å sikre bransjer og bedrifter som sliter. Blant annet ved nedsatt arbeidsgiveravgift, slik at bedrifter som har problemer med å betale regninger kan holde på sine ansatte.
  • At kommunene, helsevesenet og Nav får de pengene de trenger.
  • At alle partier på Stortinget var enige om den såkalte koronaloven. De utvidede fullmaktene gitt regjeringen er nødvendig i en krisetid. For oss var det viktig at fullmaktene var så små som mulig, så korte som mulig og prosessene så gjennomsiktige som mulig, samtidig som vi sikret at myndighetene kunne snu seg raskt for å holde hjulene i gang og levere trygge tjenester i en svært krevende tid.
  • At permitterte arbeidsfolk får kurs og etterutdanning.
  • At deler av det ekstra lånet studenter får gjennom Lånekassen gjøres om til stipend.
  • Arbeiderpartiet har satt foten ned for utbytte, bonuser og lønnsfest for de bedriftene som skal motta hjelp fra fellesskapet.

Krisepakke for olje-, gass- og leverandørindustrien 8. juni

– Koronakrisen og oljeprisfallet har skapt en veldig krevende situasjon for olje-, gass- og leverandørindustrien. Derfor har det vært avgjørende for Ap å finne fram til tiltak som bevarer arbeidsplassene til tusenvis av mennesker landet rundt, sier Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre.

– Regjeringens krisepakke var for svak og Arbeiderpartiet har i dag fått gjennomslag for betydelige forbedringer, sier nestleder Hadia Tajik.

Hun sier tre ting var avgjørende for Ap: sikre arbeidsplasser, sikre statens inntekter og fremskynde det grønne skiftet.

Les mer om krisepakken til olje-, gass- og leverandørindustrien

Krisepakke 29. mai: Kraftløs og urettferdig krisepakke fra regjeringen 

– Krisepakken fra regjeringen gir ikke kraftfulle løsninger på de utfordringene Norge står overfor. Vi trenger løsninger som er mer rettferdige, mer klimavennlige og som får flere folk i jobb, sier Jonas Gahr Støre.

Krisepakke 3, 31. mars: Trygghet for kommuner og næringsliv i en ekstraordinær tid

– Nedstengingen av Norge måtte skje akutt, men gjenåpningen av landet vårt må det være en plan for. For å få Norge på beina igjen trenger vi mer fellesskap og en politikk for et mer rettferdig Norge, sier leder Jonas Gahr Støre.

– Vi er glade for at vi sørger for en straksbevilgning til kommunene og fylkene på totalt 5 milliarder kroner. De gjør en enorm innsats for å forebygge smitte og sikre folks velferd, men de trenger umiddelbare garantier på at de har staten i ryggen gjennom denne krisen. Det er viktig for å sikre kollektivselskapene, det er viktig for lokale arbeidsplasser – men aller viktigst: Det handler om trygghet for liv og helse, sier finanspolitisk talsperson og nestleder Hadia Tajik.

Kommunene vil i tillegg til denne umiddelbare utbetalingen få mer penger i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

Permitterte arbeidsfolk må få kurs og etterutdanning

– Vi har nå den høyeste arbeidsledigheten siden krigen, og vi vet at ledigheten går raskt opp og sakte ned. Derfor er det viktig at permitterte eller arbeidsledige får et bedre tilbud om å styrke mulighetene sine inn i arbeidslivet igjen. Vi øker midlene til kompetanse med totalt 400 millioner kroner. 250 millioner kroner av dette går til fylkeskommunene.

Veien videre

Det har vært viktig for Arbeiderpartiet at vi allerede nå sender noen signaler til industri og næringsliv over hele landet om hvilke nye prosjekter som kan settes i gang tidligere enn planlagt.

Miljøteknologiordningen, som bidrar til at det blir utviklet med klimavennlig teknologi, økes med nesten 50 prosent. Midlene til grønn skipsfart blir doblet. På havvind har regjeringspartiene nå forpliktet seg til å komme tilbake med en utredning og mulige finansieringsmodeller for å realisere prosjekter innenfor flytende havvind. Regjeringen må også komme tilbake med en investeringsbeslutning på karbonfangst og –lagring senest innen statsbudsjettet 2021.

Dette er den tredje krisepakken som er lagt frem etter at de strengeste tiltakene i fredstid ble iverksatt 17. mars. Tajik understreker betydningen av at Ap, Sv, Sp, Frp, Høyre, Venstre og Krf står sammen om alle vedtakene i denne krisepakken. – Det gir bred, tverrpolitisk forankring.

Krisepakke 2, 19. mars: Bedre krisepakke for vanlige folk

I krisepakken som ble ferdig 19. mars sikret vi at de som står i førstelinja i å forebygge og beskytte folk mot smitte ikke skal bli begrenset av trange budsjetter, men har det de trenger til den jobben de skal gjøre. Enten de jobber på sykehuset, i kommunene eller i NAV. 

Se oversikt over vedtakene på Stortinget.no

Krisepakke 1, 16. mars - Viktig med mer sosial profil

For Arbeiderpartiet var det viktig å skape en mer sosial profil på regjerings forslag til krisepakke. Derfor var det helt nødvendig og rettferdig at arbeidstaker får flere dager med full lønn om de blir permittert, at vi tar et ekstra ansvar for lavtlønte og at omsorgspengeordningen ble rausere. Se hele enigheten i vedlegget nedenfor.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Koronavirus (Coronavirus)?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!