Klimaskepsis

De aller, aller fleste vitenskapsfolk er enige om at klimaendringer er menneskeskapte. Vi er enig med de aller fleste vitenskapsfolk

Klimamodeller er enormt sammensatte. Ikke alle har forutsetninger for å vurdere dette kompliserte spørsmålet på egenhånd. Vi forholder oss til hva eksperter sier. 

Riktignok er ikke alle vitenskapsfolk enige, men de aller, aller fleste mener at vi er i ferd med å forårsake menneskeskapte klimaendringer. 

Men la oss likevel tenke oss at det var stor usikkerhet om dette spørsmålet. Da er det neste: hva er fornuftig politisk handling i en situasjon der vi ikke vet sikkert?

Med tanke på de potensielt store og uoversiktlige globale konsekvensene ved menneskeskapte klimaendringer, mener vi at fornuftig politisk handling er å forsøke å unngå at vi setter oss i en slik situasjon. Det er samme logikk som når du tegner brannforsikring på huset ditt.

Skulle det likevel vise seg ikke å stemme, vil vi om noen tiår kanskje se oss tilbake og tenke at vi brukte noe i overkant store ressurser på å utvikle ny teknologi. 

Men kanskje verden da i stedet har bedre tilgang på energi, og en energimiks som medfører færre lokale miljøskadelige utslipp. Og det ville ikke vært så verst.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Klimaskepsis?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!