Kjærlighetsgaranti for eldre

Ektefeller og samboere skal få bo sammen - også når de blir eldre og pleietrengende. 

Vi vil:

  • Sikre at ektepar eller samboere som ønsker det kan bo sammen de siste årene av livet når den ene har fått sykehjemsplass, og den andre også er avhengig av omsorgstjenester.
  • At samboergarantien skal være et standardtilbud i alle kommuner, ikke frivillig for kommunene å innføre.   
  • Definere samboergarantien på en tydelig måte, hvor faglige vurderinger for tjenestebehov ligger til grunn.  

Å få leve med sin ektefelle eller samboer også når man blir gammel og får et hjelpebehov betyr mye for livsgleden, trygghetsfølelsen og for å kunne være sjef i eget liv. Vi vil at alle landets kommuner skal tilby dette som del av sin eldreomsorg.

Arbeiderpartiet fremmet saken i Stortinget våren 2018 og fikk tilslutning til forslaget. Imidlertid gikk Høyre, Frp, Venstre og SV enda lengre og stemte for en samboergaranti som er uavhengig av ektefelles eller samboers behov for omsorgstjenester. Dette vil legge et enormt press på allerede utsatte kommunale omsorgstjenester og er noe vi ikke ønsker. Friske mennesker bør ikke bo på sykehjem.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Kjærlighetsgaranti for eldre?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker