Heroinassistert helsehjelp og LAR

Medisinsk vurdering - ikke politisk

Dette mener vi om heroinassistert helsehjelp og LAR:

  • Sørge for at det er medisinskfaglige og forskningsbaserte vurderinger som legges til grunn for hva slags medikamenter og behandlingsmetoder, herunder heroinassistert behandling, som benyttes i helsehjelp til rusavhengige.

Vi må lytte til forskningen

Ifølge Helsedirektoratet har substitusjonsbehandling av heroinavhengighet vist seg å redusere pasientens forbruk av heroin, redusere dødeligheten og bedre livskvaliteten til de avhengige.

Det må derfor satses videre på Legemiddelassistert rehabilitering (LAR), og behandlingskapasiteten må utvides slik at flere får behandling.

En liten gruppe personer med en langvarig og alvorlig rusmiddelavhengighet finner imidlertid ikke effekt av ordinære LAR-medikamenter. Dette er samtidig en svært utsatt gruppe. De har høy dødelighet, store helseproblemer, er ofte marginalisert, utstøtt av samfunnet, og ofte involvert i narkotikarelatert kriminalitet.

For denne gruppen mener vi helsetjenesten også må tilby heroinassistert helsehjelp. Det må være en medisinsk vurdering som ligger til grunn for hvilke medikamenter som brukes i helsehjelp til rusavhengige som til andre pasientgrupper, ikke en politisk. Oppstart av heroinassistert behandling skal skje i en kontrollert studie.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Heroinassistert helsehjelp og LAR?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!