Eggdonasjon

Arbeiderpartiet vil åpne for assistert befruktning med eggdonasjon

Dette mener vi om eggdonasjon:

  • Vi ønsker å tillate eggdonasjon.

Hjelp til å få barn

Ved å åpne opp for eggdonasjon i Norge, gir vil flere par hjelp til å få barn. 

Eggdonasjon vil også fremme likestilling av infertile menn og kvinner. Dette er god likestillingspolitikk og god likebehandling, og vil gi mange flere mennesker som ønsker å få barn, muligheten til å få barn. Slik blir det også god familiepolitikk.

Norge er ett av få europeiske land som ikke tillater eggdonasjon. Det er et paradoks når vi tillater sæddonasjon, og til og med betaler sæddonorer med fellesskapets penger.

Arbeiderpartiet mener det er på tide å gjøre noe med lovverket, slik at det speiler den tiden vi lever i og det samfunnet vi ønsker. Vi vil at hver enkelt skal ha frihet til å forme eget liv.

Arbeiderpartiet stiller seg bak flertallet i Bioteknologinemda som i 2012 gikk inn for eggdonasjon. Flertallet i Bioteknologinemnda mener at eggdonasjon er en forlengelse av andre lovlige typer assistert befruktning, akseptert og støttet av myndighetene i dag. Flertallet ønsker at menn og kvinner, og sæd- og eggceller, skal behandles så likt som mulig i loven.

I dag kan par der mannen er infertil få hjelp med sæddonasjon, mens par der kvinnen er infertil på grunn av dårlig eggproduksjon, kan ikke få hjelp gjennom eggdonasjon.

Det mener vi er vanskelig å forsvare i et likestillingsperspektiv. Vi foreslår derfor å åpne for assistert befruktning med eggdonasjon.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Eggdonasjon?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!