Egenandelsfritak for ungdom

Arbeiderpartiet vil gi ungdom fra 16 til 18 år fritak for egenandel hos fastlege og legevakt

Dette vil vi med egenandelsfritak:

  • Som første parti har vi programfestet egenandelsfritak for ungdom opp til 18 år.

Partileder Jonas Gahr Støre presenterte denne nyheten i sin tale på AUFs Utøya-leir sommeren 2016. Tiltaket er en del av vår satsing på et lavterskeltilbud for psykisk helse hos unge. 

Derfor ønsker vi dette:

Mange ungdommer har helserelaterte problemer som de ønsker å diskutere. Det eneste lavterskeltilbudet for denne gruppen i dag, er helsesøster eller helsestasjon for ungdom. Dette vil vi også styrke, men det dekker ikke hele behovet.

Noen tilstander krever behandling, ikke kun en samtale eller veiledning. Dette skal ungdom kunne få på en enkel måte.

Ungdommer kan ha mange personlige grunner for å ønske samtale med en fastlege framfor en helsesøster. Vi vil legge til rette for dette, fordi det viktigste er at man oppsøker hjelp når behovet er der.

Ungdom skal kunne gå til sin lege uten at foreldrene har kjennskap til det. Spesielt er dette viktig ved spørsmål rundt alkoholmisbruk eller vold i hjemmet. Da bør de slippe å måtte spørre om penger til egenandel.      

Er du enig med Arbeiderpartiet om Egenandelsfritak for ungdom?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!