E-helse

Norge skal bli ledende på helse- og velferdsteknologi.

Arbeiderpartiet vil:

  • Åpne for «e-helsesykepleiere» slik at ungdom kan kontakte sin skolehelsetjeneste gjennom digitale plattformer.
  • Bruke offentlig innkjøpsmakt og finansieringsordninger til å skape et hjemmemarked for helse- og velferdsteknologi.
  • Bidra til økt innovasjon og aktivitet for å utvikle velferdsteknologi med universelt utformede brukergrensesnitt.
  • Sørge for at flere kan bo trygt hjemme ved å investere i tilrettelagt velferdsteknologi, slik som trygghetsalarm og GPS-sporing.
  • Bygge moderne sykehjem som er tilpasset bruk av velferdsteknologi.
  • Investere i demensvennlig velferdsteknologi.

Digitaliseringen vil prege Norge de neste årene, og helse- og omsorgssektoren er ikke et unntak. Norske sykehus og behandlingsinstitusjoner skal lede an utviklingen på velferdsteknologi og ta i bruk nye løsninger. 

Norge har et godt utgangspunkt for å skape et marked rundt dette og sikre folk god oppfølging. Vi har en helhetlig helsetjeneste, oversiktlig befolkning og gode nasjonale registre. Det viktigste er derimot at de teknologiske løsningene brukes til pasientens beste. 

Er du enig med Arbeiderpartiet om E-helse?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker