E-helse

Norge har store muligheter innen helse- og velferdsteknologi

Dette er våre ønsker for e-helse:

  • At Norge innen 2025 blir det ledende landet innen e-helse.
  • Å investere betydelig i sykehusenes digitale «grunnmur» og infrastruktur.
  • Styrke innsamlingen og bruk av helseinformasjon for å bedre tilbud og behandling, uten at dette svekker personvernet til pasienten.
  • Pasientdata må sikres forsvarlig og være under offentlig kontroll.
  • At digital kommunikasjon skal være hovedregelen i norsk helsetjeneste.
  • Vurdere et teknologifond for e-helse.
  • Åpne for «e-helsesøster» slik at ungdom kan kontakte sin skolehelsetjeneste gjennom digitale plattformer.         

Bakgrunn

Digitalisering revolusjonerer sektor etter sektor i samfunnet. Nå står helse- og omsorgssektoren for tur. Norske sykehus skal ligge i front når det gjelder å ta i bruk nye løsninger, nye behandlinger og ny teknologi.

Norge har et biobank- og helsedatamateriale i stort format med stor internasjonal verdi. Vi er attraktive på grunn av vår helhetlige og gode helsetjeneste, vår stabile og oversiktlige befolkning, våre gode nasjonale registre og diagnostiske biobanker.

Er du enig med Arbeiderpartiet om E-helse?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!