E-helse

Norge har store muligheter innen helse- og velferdsteknologi

Dette er våre ønsker for e-helse:

  • At Norge innen 2025 blir det ledende landet innen e-helse.
  • Å investere betydelig i sykehusenes digitale «grunnmur» og infrastruktur.
  • Opprette et teknologifond for e-helse, som kommuner kan benytte seg av for raskere å realisere gevinsten av gode digitaliseringsprosjekter og ny velferdsteknologi.
  • Styrke innsamlingen og bruk av helseinformasjon for å bedre tilbud og behandling, uten at dette svekker personvernet til pasienten.
  • Få fortgang i etableringen av Elektronisk pasientjournal (EPJ).
  • At digital kommunikasjon skal være hovedregelen i norsk helsetjeneste.
  • Åpne for «e-helsesøster» slik at ungdom kan kontakte sin skolehelsetjeneste gjennom digitale plattformer.         
  • Pasientdata må sikres forsvarlig og være under offentlig kontroll.

Digitalisering revolusjonerer sektor etter sektor i samfunnet. Helse- og omsorgssektoren må ikke henge etter. Norske sykehus skal ligge i front når det gjelder å ta i bruk nye løsninger, nye behandlinger og ny teknologi.

Norge har et stort biobank- og helsedatamateriale med betydelig internasjonal verdi. Vi er attraktive på grunn av vår helhetlige og gode helsetjeneste, vår stabile og oversiktlige befolkning, våre gode nasjonale registre og diagnostiske biobanker.

Er du enig med Arbeiderpartiet om E-helse?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker