Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

BPA handler om å kunne bestemme over egen hverdag

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 

Arbeiderpartiet ønsker et samfunn der alle kan delta. Derfor har vi blant annet vært for rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA). 

BPA er et viktig verktøy som gir mennesker med nedsatt funksjonsevne muligheten til å leve et aktivt og verdig liv. BPA handler om å kunne bestemme over egen hverdag og få innflytelse over hvem som hjelper en. 

Brukerstyrt personlig assistanse betyr i korthet at personer med varig og stort behov for kommunale tjenester, som praktisk bistand og opplæring, selv kan velge å ansette tjenesteytere og styre dem etter eget behov. 

BPA gir mulighet til større frihet og mer verdige liv for mange funksjonshemmede. En brukerstyrt personlig assistent gir den som trenger bistand og hjelp større mulighet til å bestemme hva slags type hjelp og på hvilke tidspunkter han eller hun ønsker den, slik tilpasses hjelpen den enkeltes behov.

Utfordringen med personlig brukerstyrt assistenter, er at det er en innsats som vanskelig, eller i mindre grad, kan kombineres med å gjøre andre oppgaver for andre. Derfor må vi finne en balanse mellom den enkeltes behov og kommunenes behov for å bruke de ressursene de har på en god måte.

Brukeren skal bestemme 

Stoltenberg II-regjeringen foreslo at for brukere med størst behov skal det være opp til brukeren, ikke kommunen, å avgjøre om tjenesten skal organiseres som BPA. Det betyr at brukeren selv kan bestemme hvem som skal hjelpe dem, når de ønsker hjelpen og hvilke oppgaver de vil at assistenten skal utføre. 

Mennesker med BPA skal kunne ta med seg assistenten sin til en annen kommune, for eksempel på teater eller en fotballkamp om de ønsker det. Eller i bryllup, begravelse og på jobbreise.

Dette har vi gjort:

  • 2001

    Vi styrket kommuneøkonomien slik at flere fikk personlig brukerstyrte assistenter. 1 600 årsverk i pleie- og omsorgssektoren gikk til det vi kaller yngre brukere (under 67 år). Det er veldig mange. Mange av dem igjen er personlig brukerstyrte assistenter, som vi har fått mulighet til å ansette flere av i kommunene. Vi økte også tilskuddet til rekruttering og opplæring.

  • 2000 - 2001

    I regjering la vi til rette for at det skulle være mer bruk av BPA, ikke minst fordi det betyret mer tilpasset tilbud til den enkelte bruker. Vår politikk bidro til økt bruk hvert eneste år.Det er en sterk økning, som denne vi la til rette for gjennom en kraftig styrking av kommuneøkonomien. I 2000 omfattet ordningen 680 personer, og ved utgangen av 2011 var 2 904 personer med i ordningen. 

Er du enig med Arbeiderpartiet om Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!