Aktivitetsreform for unge

Arbeiderpartiet vil innføre en ny aktivitetsreform for å få flere unge inn i arbeidslivet

Dette ønsker vi med vår aktivitetsreform:

  • Å bedre planlegging, oppfølging og gjennomføring av ordningen slik at flere kommer tilbake i arbeid.
  • Å øke bruken av gradert uføretrygd
  • At personer med gradert uføretrygd skal få brukt sin arbeidskapasitet.

Aktivitetsreform

Andelen unge som ikke er i arbeid, utdanning eller aktivitet har i lengre tid vært stabilt høyt og antallet unge uføre er doblet de siste ti årene. 

Vi vil styrke tiltakene for å hjelpe flere mennesker ut i jobb og går inn for en aktivitetsreform for å hindre at unge faller utenfor arbeidslivet. Vi vil gi flere sjansen de trenger for å komme ut i arbeid, delta i arbeidslivets fellesskap og få en egen inntekt å leve av.

NAV får et overordnet ansvar for å sikre at det finnes jobber tilpasset personer med gradert uføretrygd, både i offentlig og privat sektor.

Kommunene får i tillegg en plikt til å sikre at denne gruppen får jobb. Kommunenes merkostnader til ordningen skal dekkes inn. Ordningen innføres for personer med gradert uføretrygd født i eller etter 1990.

Det er behov for økt bruk av gradering i de helserelaterte ytelsene, styrket AAP og en reell mulighet for arbeid når man har gradert uføretrygd.

Se hele forslaget om aktivitetsreform for unge uføre på gradert uføretrygd på Stortinget.no.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Aktivitetsreform for unge?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker