Nestleder i Arbeiderpartiet

Trond Giske

Nestleder i Arbeiderpartiet,  Stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag,  Leder av kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, og Arbeiderpartiets utdanningspolitisk talsperson. 

Trond Giske

Bli bedre kjent med Trond Giske:

Trond Giske  har vært leder i AUF, samt utdanningsminister, næringsminister og kulturminister.

Trond Giske vokste opp i Trondheim og har vært politisk aktiv fra ung alder. Hans engasjement for rettferdighet har drevet han til å bli en av Arbeiderpartiets ledende politikere. Han ble valgt til leder for AUF i 1992, og ble senere valgt inn på Stortinget for Sør-Trøndelag i 1997. Giske har mellomfag i sosialøkonomi fra NTNU og mellomfag i statsvitenskap og første avdeling rettsvitenskap ved universitet i Oslo. Han har jobbet med en rekke ulike områder innen politikk, og har vært utdanningsminister, næringsminister og kulturminister. I 2012 gav Giske ut boka «Utøya: En biografi», sammen med Jo Stein Moen. Giske har et nært forhold til øya, og besøkte den første gang i 1986. I 2015 ga han ut skoleboka «La læreren være lærer – en skole der alle barn kan lykkes».

Politiske rådgivere/kontaktpersoner