Arbeids og inkluderingsminister og leder for Vestland Ap

Marte Mjøs Persen

Marte Mjøs Persen

Mitt navn er Marte Mjøs Persen, jeg er arbeids- og inkluderingsminister, og var 1.-kandidat til Stortinget for Arbeiderpartiet i Hordaland valgkrets. 

Jeg er gift med Nils-Olav, har en sønn i 20-årene, to sønner og en datter som går på barneskolen (ja, de er trillinger!) og en hund som heter Max.

Jeg interesserer meg for andre mennesker og deres liv, er musikk og kultur interessert, og har et aktivt friluftsliv med familien. Jeg er lidenskaplig fotballsupporter, og har et spesielt hjerte for Sandviken IL og Sportsklubben Brann.

Som folkevalgt i Bergen gjennom 18 år har jeg jobbet spesielt for at alle skal bli lyttet til og få bidra med sine talenter, uavhengig av livssituasjon. Livet er ikke rett frem, noe jeg selv også har opplevd. For meg er det viktig at har gode støtteordninger når vi går i motbakke og at vi selvsagt selv bidrar når vi har nådd toppen. 

Utenforskap og sosial ulikhet er et problem i Norge. Det bekjempes best med sosialdemokratisk politikk. Enten det handler om å gi rusavhengige god helsehjelp i stedet for straff, gi kvinner og menn faste og hele stillinger i arbeidslivet, retten til å ikke være flau over å smile med munnen åpen eller sørge for arbeid til alle. Vi må utvide fellesskapet vårt til å inkludere flere, ikke innskrenke det, vi må kjempe mot større forskjeller mellom de som er innenfor og de som faller utenfor i samfunnet vårt.

Muligheten for arbeid uansett livssituasjon er vårt beste våpen mot utenforskap. Som ordfører i Bergen og politiker i Vestland, har jeg daglig sett hvilke muligheter vi har for vekst, nye arbeidsplasser og verdiskapning. Vi har et fremoverlent næringsliv, utdanning og forskning i verdensklasse, og noen av verdens beste fagfolk i industrien. Som vestlending har jeg alltid sett på næringslivet vi har i vår region, som nøkkelen til å nå de ambisiøse klimamålene vi har satt oss. Vår kompetanse gir oss et sterkt konkurransefortrinn innen fremtidsrettede næringer som havvind, hydrogen og karbonfangst og -lagring.

Vi har nå en regjering som fører en aktiv og offensiv arbeids og næringspolitikk, som kutter utslipp og skaper jobber, ikke en regjering som sitter på hendene og venter på at andre skal gjøre jobben for dem. 

Nå er det vanlige folks tur!

  • Satt i bystyret i Bergen 2003-2021.
  • Ordfører i Bergen 2015-2021.
  • Olje- og energiminister 2021-2022
  • Har en bachelorgrad i kultur- og samfunnsvitenskap fra Universitetet i Bergen.
  • Har tidligere jobbet i hotell og restaurant, og som organisasjonssekretær blant annet i Human-Etisk Forbund.
  • Har bakgrunn som tillitsvalgt og er fagorganisert i LO.
Fire damer og en mann rød bakgrunn

Libe Rieber-Mohn, Marte Mjøs Persen, Jens Stoltenberg Cecilie Bjelland og Rita Ottervik på Arbeiderpartiets landsmøte i 2011.

Magne Rommetveit, Terje Lien Aasland, Marte Mjøs Persen, Harald Schjelderup og Stine Renate Håheim på roseaksjon i Fyllingsdalen i 2015.

Magne Rommetveit, Terje Lien Aasland, Marte Mjøs Persen, Harald Schjelderup og Stine Renate Håheim på roseaksjon i Fyllingsdalen i 2015.

Dame på talerstol

Marte Mjøs Persen på sitt første gruppemøte i Arbeiderpartiets stortingsgruppe oktober 2021.

Bli bedre kjent med Marte Mjøs Persen: