Utenriksminister og leder av Akershus Ap

Anniken Huitfeldt

Anniken Huitfeldt

Jeg er oppvokst på Jessheim, og her bor jeg også i dag med min familie. Jeg er utdannet historiker, og har jobbet som forsker. Jeg er fortsatt glad i å lese bøker om historie. Jeg liker å ferdes naturen – jeg løper og går på ski ofte – og er naturlig nok også opptatt av at alle skal ha tilgang til gode rekreasjons- og grøntområder nær der folk bor.

Grunnleggende er jeg mest opptatt av rettferdig tilgang. Jeg jobber for at alle skal få de samme mulighetene uavhengig av hvor mye penger de har, eller hvor de er fra. Da må vi sikre skole, utdanning og fritidsaktiviteter som er tilgjengelig for alle uavhengig av hvor mye en har i lommeboka. Det skal være en lav terskel for å delta i samfunnet, både for barna, og for foreldrenes engasjement.

Så brenner jeg også for solidaritet både her hjemme og ute i verden. Helt fra min tid i AUF har internasjonal solidaritet vært viktig. Der er min interesse i utenrikspolitikk kommet inn som en god måte for meg å bidra til en litt bedre verden.

Anniken Huitfeldt utendørs i blå genser

Jeg brenner for internasjonal solidaritet

  • Studert historie, statsvitenskap og geografi.
  • Forsker i Forskningsstiftelsen Fafo 2000-2005.
  • Kom inn på Stortinget fast i 2005. Nestleder i Stortingets utdannings- og forskningskomité 2005-2008.
  • Barne- og likestillingsminister 2008-2009.
  • Kulturminister 2009-2012.
  • Arbeidsminister 2012-2013.
  • Leder av Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget fra 2013-2021.
  • Utenriksminister 2021-

Bli bedre kjent med Anniken Huitfeldt: