Kultur- og likestillingsminister og leder av Arbeiderpartiets kvinnenettverk

Anette Trettebergstuen

Anette Trettebergstuen

Jeg heter Anette, er født i 1981, har en sønn, og bor på Hamar. Jeg er kultur- og likestillingsminister, sitter i Arbeiderpartiets sentralstyre og er leder av Arbeiderpartiets kvinnenettverk.

Jeg samler på gamle sykler, har jobbet som DJ, liker å gå på ski og i fjellet, og er nerdete opptatt av tyrkisk historie og politikk. Jeg har gitt ut boka «Homo!» og sitter i styret i Harvey Milk Foundation. Jeg brenner for like muligheter for alle, uavhengig av bakgrunn, lommebok, kjønn eller bosted.

Likestillingskampen er en frihetskamp, og altfor mange opplever å ikke kunne velge fritt i livet sitt i dag. 

På Stortinget har jeg sittet i utenrikskomiteen, arbeidskomiteen og familie- og kulturkomiteen. Jeg har jobbet spesielt mye med likestillingspolitikk, bedre levekår for LHBT+-personer, et bedre arbeidsliv, det å skape arbeid for unge over hele landet, og en kulturpolitikk som gir alle uavhengig av bakgrunn mulighet til å få gode opplevelser der de bor.

Som kultur- og likestillingsminister vil jeg jobbe for et bredt og godt kulturtilbud, en inkluderende breddeidrett, særlig for barn og unge, og en offensiv likestillingspolitikk.

  • Ble første gang innvalgt på Stortinget fra Hedmark i 2005.
  • Ble valgt inn i Arbeiderpartiets sentralstyre på landsmøtet i 2009.
  • Medlem i Familie- og kulturkomiteen 2013-2021.
  • Kultur- og likestillingsminister 2021-
  • Har grunnfag i psykologi fra Universitetet i Oslo, og har studert ledelse, arbeidsrett, HR og organisasjonspsykologi ved Høgskolen i Hedmark og offentlig styring ved Høgskolen i Oslo.
  • Har tidligere blant annet jobbet som DJ, skribent i Hamar Dagblad, og vært helgevakt ved Vestenga avlastningshjem.

Bli bedre kjent med Anette Trettebergstuen: