Stortingsrepresentant

Magne Rommetveit

Magne Rommetveit