Stortingsrepresentant

Anniken Huitfeldt

Anniken er stortingsrepresentant for Akershus og sitter i næringskomiteen på Stortinget. Anniken er næringspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.

Anniken Huitfeldt

Bli bedre kjent med Anniken Huitfeldt:

Jeg er oppvokst på Jessheim, og her bor jeg også i dag med min familie. Jeg er utdannet historiker, og har jobbet som forsker. Jeg er fortsatt glad i å lese bøker om historie. Jeg liker å ferdes naturen – jeg løper og går på ski ofte – og er naturlig nok også opptatt av at alle skal ha tilgang til gode rekreasjons- og grøntområder nær der folk bor. 

Grunnleggende er jeg mest opptatt av rettferdig tilgang. Jeg jobber for at alle skal få de samme mulighetene uavhengig av hvor mye penger de har, eller hvor de er fra. Da må vi sikre skole, utdanning og fritidsaktiviteter som er tilgjengelig for alle uavhengig av hvor mye en har i lommeboka. Det skal være en lav terskel for å delta, både for barna, og for foreldrenes engasjement. 

Trygghet for arbeid og inntekt handler om både å stille krav til folk og at samfunnet stiller opp for deg når du trenger det. På Gardermoen ser vi at arbeidsledigheten nå er rekordhøy. Det 

Så brenner jeg også for solidaritet både her hjemme og ute i verden. Helt fra min tid i AUF har internasjonal solidaritet vært viktig. Der er min interesse i utenrikspolitikk kommet inn som en god måte for meg å bidra til en litt bedre verden.

Jeg ble engasjert i politikk fordi jeg ville gjøre mitt eget lokalmiljø bedre. Nå ser vi at utviklingen går feil vei. Høyre-regjeringen har i sine åtte år prioritert de med mest fra før. Jeg tror vi løser de store oppgavene best sammen. I fellesskap. Norge trenger en ny regjering. Nå er det vanlige folks tur.

Anniken Huitfeldt med armene i kors

Nå er det vanlige folks tur.

  • Studert historie, statsvitenskap og geografi.

  • Forsker i Forskningsstiftelsen Fafo 2000-2005.

  • Kom inn på Stortinget fast i 2005.

  • Første nestleder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen 2005-2008.

  • Barne- og likestillingsminister 2008-2009.

  • Kulturminister 2009-2012.

  • Arbeidsminister 2012-2013.

  • Leder av Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget 2013-2023.

  • Sitter næringskomiteen på Stortinget.