Stortingsrepresentant

Karianne B. Bråthen

"Etter åtte år med en høyreregjering er muligheten til å bo, leve og jobbe i hele landet vanskeligere. Forskjellene mellom folk øker, forskjellene mellom by og land øker. "

Karianne B. Bråthen

Bli bedre kjent med Karianne B. Bråthen:

Jeg heter Karianne og stiller til valg for Nordland Arbeiderparti. Jeg er 46 år, opprinnelige fra Alta i Finnmark, har tre barn, er gift, er hundeeier og bor i Skrei-kommunen Øksnes i Vesterålen. Her var jeg første kvinnelige ordfører fra 2015-2019. Jeg sitter nå i kommunestyret og formannskapet,  og er gruppeleder. Jeg er gründer og har spesialisert meg på å jobbe med kvinner og deres utviklingsreise.

Jeg elsker bøker og har en forkjærlighet for dans og turn. Jeg har solgt mobiltelefoner, jobbet i bolig med psykisk utviklingshemmede, i gatekjøkken, i klesbutikk, som selger mot kontraktsmarkedet, som konsulent og som coach. Jeg er leder av kvinnenettverket Mikkelsdatters Forum og er opptatt av at kvinner skal ta ut sitt potensial. Jeg brenner for et samfunn der vi har like muligheter og der vi tar i bruk hele landet og der Staten er den som legger til rette for kompetansearbeidsplasser, også i «griskgrente» strøk.

Etter 8 år med en høyreregjering er muligheten til å bo, leve og jobbe i hele landet vanskeligere. Forskjellene mellom folk øker, forskjellene mellom by og land øker. Arbeidstakere, spesielt i kommunene, har fått en tøffere hverdag. Jeg vil at det skal være mulig for Kari, som tar høyere utdanning, å få seg jobb i hjemkommunen sin. Jeg vil at ansatte skal ha sikre og trygge jobber. Jeg vil at Else, som jobber som helsefagarbeider skal få en stilling som gir henne lønn å leve av. Slik er det ikke i dag.

Nordland, fylket mitt, er et Norge i miniatyr. Fylket vårt er rikt på naturressurser; mineraler, fisk, fjell og fjord, og har en lang kystlinje. Vår landsdel blir trukket fram i festtaler, men realiteten er at den verdiskapingen landsdelen bidrar med ikke tilfaller oss i stor nok grad. Vi opplever fraflytting og en kommunal sektor hvor de ansatte springer fortere og fortere, med stadig flere oppgaver å løse. Dette skal vi snu – vi skal gjøre utkanten om til midten – vi skal ta Nordland bort fra skrytelista og over på prioriteringslista. Vi skal sikre at de som jobber i offentlig sektor har ei lønn og en arbeidshverdag å leve av. Det er i Nordland vi kan gå foran og skape ny giv og nye arbeidsplasser ved det grønne skiftet. Vi har unike naturressurser, et fascinerende landskap med alt fra fjell, landområder, øyer, fjorder og hav. Vi har urbane småbyer, innland og en lang kystlinje med rike lokalsamfunn. Rike på kulturliv, humor, stayerevner og innovasjon. Dette vil jeg satse på. Da trenger vi en ny regjering som kan føre en offensiv næringspolitikk som hensyntar fellesskapets naturressurser, en regjering som gjør det mulig å bo og leve i hele landet, en regjering som gjør kommunene i stand til å gi gode tjenester til folk, som gjør kommunene i stand til å være en arbeidsgiver det er godt å arbeide for.

I dag jobber jeg som selvstendig næringsdrivende og hjelper kvinner til å få større tro på egne evner og kunnskaper. Jeg leder utviklingsprogrammer og leder kvinnenettverk. Jeg brenner for å bidra til et samfunn der alle er like mye verdt og at systemene ivaretar oss alle. Hver enkelt av oss kan gjøre så mye…. Men for at alle skal kunne ta ut det potensialet de sitter inne med; kvinne eller mann, ung eller gammel, med eller uten et handicap, med eller uten høg utdannelse, så må vi i felleskap lage rammer for at det er mulig. Vi må bidra til mindre forskjeller og større toleranse.

karianne