Stortingsrepresentant

Even Eriksen

Hei! Even Eriksen fra Trysil her. Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.

Even Eriksen

Bli bedre kjent med Even Eriksen:

Jeg er stortingsrepresentant for Hedmark valgkrets og Arbeiderpartiet.

For meg er det viktig at Trysil og Innlandet blir hørt og lagt merke til i rikspolitikken. Det vil åpne dører for oss og bidra til å skape vekst og utvikling. Det er helt klart at Arbeiderpartiets politikk for en aktiv stat som engasjerer seg i både industribygging og i utvikling av reiseliv er en politikk som er bra for vår region.

Arbeiderpartiet har en politikk som tenker helhet, der verdier som rettferdighet, frihet og solidaritet er viktige bærebjelker. Det viktigste i folks hverdag bør også være det viktigste i politikken, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Helt enig.

Ta kontakt om du har noen saker å ta opp med meg!