Stortingsrepresentant

Marianne Sivertsen Næss

Marianne er stortingsrepresentant for Finnmark og leder energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Marianne er energi- og miljøpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.

Marianne Sivertsen Næss

Bli bedre kjent med Marianne Sivertsen Næss:

Jeg heter Marianne Sivertsen Næss, og kommer fra Hammerfest. Ble valgt til ordfører i Hammerfest høsten 2019. Har vært varaordfører i Hammerfest i 8 år, og rektor ved Hammerfest videregående skole i fem år. Jeg er gift og har tre døtre. 

Jeg elsker Finnmark! Nesten hele mitt liv har jeg bodd her. Som ung forsøkte jeg å bo andre steder, men hjemlengselen ble for stor. Jeg savnet folkene, humoren og evnen til å stå på og stå han av. Og ikke minst savnet jeg den nakne, barske naturen, midnattssola og nordlyset.  Jeg er en aktiv person, og hobbyer som dansing, reising og turer i naturen har fulgt meg gjennom hele livet. Som 22-åring reiste jeg jorden rundt med bare en sekk på ryggen, og dansefoten kribler fortsatt om jeg hører skikkelig swingmusikk eller popmusikk. I 2021 har jeg et mål om å gå en #perletur i alle kommunene i Finnmark.

Som person er jeg veldig sosial, og trives best i selskap med familie, venner og hyggelige folk. Før jeg ble rektor ved Hammerfest videregående skole, har jeg jobbet som lærer i både barne- og ungdomsskole og på voksenopplæringen. I fem år jobbet jeg i Helse Finnmark (Finnmarkssykehuset), og var så heldig å få jobbe med lederutvikling av foretakets vel 100 ledere med arbeidssted i hele Finnmark. Det var veldig lærerikt.

Finnmark, fylket vårt, har enorme naturressurser både til havs og på land. Vi har ressursene verden både trenger og ønsker, som energi, sjømat, mineraler og opplevelser. Om jeg kommer på Stortinget, vil jeg jobbe dag og natt for at våre ressurser bidrar til verdiskaping og aktivitet i vårt fylke. Fellesskapets ressurser skal komme fellesskapet til gode. Vi trenger en aktiv næringspolitikk, som sikrer folk trygge og gode jobber som vi skal leve av i fremtiden, i hele landet.

Oppdeling av Troms og Finnmark må skje raskt. Høyreregjeringens tvangssammenslåing må reverseres, og vi må gjøre aktive grep for å styrke og utvikle viktige kompetansearbeidsplasser i Finnmark. Vi må styrke den desentraliserte utdanningen, slik at mer utdanning kan tas nær hjemstedet. Digitalisering kan løse utfordringer knyttet til store avstander, det har vi erfart under korona.

Skal vi utnytte mulighetene i nord, må det bo folk i nord. Etter flere år med sentralisering på en rekke områder, trengs det nå en helhetlig strategi for statlig nærvær i distriktene. Vi må sikre innbyggerne velferdstjenester nært der de bor.

Bilde av Marianne

Jeg brenner for like muligheter for alle, og har alltid vært opptatt av rettferdighet. Det er ikke lommeboka, kjønn eller bosted som skal avgjøre dine muligheter i livet.